O projektu

Naše partnerská organizace Bosco Mangaal realizuje díky podpoře dárců z České republiky vzdělávací kurzy pro učitele. Probíranými tématy jsou např. osobní rozvoj, hravá výuka a využití potenciálu dětí, možnosti neformálního vzdělávání, apod. Nejbližší ze zapojených škol jsou v okruhu 15 kilometrů, nejvzdálenější 100 kilometrů od sídla organizace Bosco Mangaal. Pro velký zájem se realizační tým rozhodl umožnit účast ještě dalším devíti školám, celkem se vzdělávacích kurzů účastní 24 škol. Pomáháme také uhradit školné dětem, jejichž rodiče si to nemohou dovolit.

350 dětí  |  celkem 24 škol  |  téměř 300 pedagogů

Cíle projektu:

•  Vytváření pozitivní atmosféry při výuce prostřednictvím proaktivních didaktických metod  •  Vytvoření modelových škol, které mohou být inspirativní pro další školy v okolí  •  Vytvoření nabídky pro ředitele škol, která bude inspirovat novými postupy a vzdělávacími metodami pro jejich studenty  •  Zefektivnění výuky a lepší motivaci učitelů  •  Udržitelnost vzdělávání, a to jak učitelů, tak dětí  •  Kvalitnější informovanost rodičů o potřebách a požadavcích na vzdělávání jejich dětí a také na podporu sdílení dobré praxe

Video natočené ve školních lavicích při návštěvě severovýchodní Indie ve státě Manipur (březen 2019)

„Všiml jsem si změn v postojích pedagogů. Je u nich vidět více zájmu. Bylo to poprvé, kdy se všichni učitelé zúčastnili pro ně připraveného programu. Aktivně se zapojovali a vládla mezi nimi pozitivní nálada. Jejich vzájemné sdílení po skončení programu bylo velmi inspirující.“ (zpětná vazba ředitele Savio School)


Dejte o nás vědět!
Zašlete
svým přátelům či známým informace o tomto projektu, sdílejte na sociálních sítích dárkové kuponky na podporu učitelů a dětí, staňte se našimi dárci a ovlivněte osudy indických žáků i učitelů. Netradičním, avšak zajímavým způsobem, jak můžete podpořit tento projekt, je také zakoupení dárkové poukázky na našich stránkách darujmevzdelani.cz.

 

Podpořme indické učitele a dejme dětem šanci na dobré vzdělání!
Darem 550 Kč přispějete indickému žákovi na měsíční školné, darem 1300 Kč umožníte indickému učiteli zúčastnit se vzdělávacího kurzu. Darem 250 Kč podpoříte vzdělávání učitelů či dětí podle aktuální potřeby.
2800630202/2010
Chcete-li podpořit vzdělávání indických učitelů, uveďte, prosím, specifický symbol (SS) 502 a pro dar na školné SS 510.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru, napište, prosím, při zadávání platby do poznámky Váš e-mail.


Školský systém v Indii

Úroveň vzdělání učitelů na indických školách, je nízká. Učitelé velmi často nemají požadované vzdělání, a kromě toho musí během roku nejen učit, ale starat se také o své hospodářství. Školy nemají prostředky na kvalifikované učitele a ani na další vzdělávání těch, kteří v nich již působí. Po získání praxe proto mnoho učitelů odchází do státních škol, na kterých mají zajištěný stálý (a vyšší) plat.

Jan Med – český rodák, misionář a zakladatel škol

Český rodák, salesián a misionář Jan Med založil v severovýchodní Indii několik škol. Prožil v Indii většinu života a za svůj život plný práce, skromnosti, náklonnosti a lásky k chudým lidem, je místními věřícími dokonce považován za svatého muže. Ale i světské autority jej uznávají jako velkého člověka a zakladatele fungujícího školského systému. Janu  Medovi jsme věnovali zvláštní pozornost v roce 2021, kdy uplynulo deset let od jeho smrti. Chcete-li se dozvědět více o tomto pozoruhodném muži, navštivte stránky, věnované pouze jemu, nazvané příhodně „medový rok“. Jsme rádi, že můžeme následovat tohoto velkého muže a pomáhat indickým dětem a učitelům k lepšímu vzdělání a navázat tak na jeho dílo.

Aktuality