O projektu

Český rodák, salesián a misionář Jan Med byl zakladatelem několika škol v oblasti severovýchodní Indie. Úroveň vzdělání učitelů na školách, které založil nebo jejichž žáky dnes podporujeme z Čech placením školného, je nízká. Učitelé velmi často nemají požadované vzdělání, a kromě toho musí během roku nejen učit, ale starat se také o své hospodářství. Školy nemají prostředky na kvalifikované učitele a ani na další vzdělávání těch, kteří v nich již působí. Po získání praxe proto mnoho učitelů odchází do státních škol, na kterých mají zajištěný stálý (a vyšší) plat.

Naše partnerská organizace Bosco Mangaal realizuje díky podpoře dárců z České republiky vzdělávací kurzy pro učitele. Probíranými tématy jsou např. osobní rozvoj, hravá výuka a využití potenciálu dětí, možnosti neformálního vzdělávání, apod. Nejbližší ze zapojených škol jsou v okruhu 15 kilometrů, nejvzdálenější 100 kilometrů od sídla organizace Bosco Mangaal. Pro velký zájem se realizační tým rozhodl umožnit účast ještě dalším devíti školám, celkem se vzdělávacích kurzů účastní 24 škol. Pomáháme také uhradit školné dětem, jejichž rodiče si to nemohou dovolit.

350 dětí  |  celkem 24 škol  |  téměř 300 pedagogů

Cíle projektu:

•  Vytváření pozitivní atmosféry při výuce prostřednictvím proaktivních didaktických metod  •  Vytvoření modelových škol, které mohou být inspirativní pro další školy v okolí  •  Vytvoření nabídky pro ředitele škol, která bude inspirovat novými postupy a vzdělávacími metodami pro jejich studenty  •  Zefektivnění výuky a lepší motivaci učitelů  •  Udržitelnost vzdělávání, a to jak učitelů, tak dětí  •  Kvalitnější informovanost rodičů o potřebách a požadavcích na vzdělávání jejich dětí a také na podporu sdílení dobré praxe

„Všiml jsem si změn v postojích pedagogů. Je u nich vidět více zájmu. Bylo to poprvé, kdy se všichni učitelé zúčastnili pro ně připraveného programu. Aktivně se zapojovali a vládla mezi nimi pozitivní nálada. Jejich vzájemné sdílení po skončení programu bylo velmi inspirující.“

zpětná vazba ředitele Savio School


Podpořme indické učitele a dejme dětem šanci na dobré vzdělání!
Darem 550 Kč přispějete indickému žákovi na školné na půl roku, darem 1300 Kč umožníte indickému učiteli zúčastnit se vzdělávacího kurzu.
2800630202/2010
Chcete-li podpořit vzdělávání indických učitelů, uveďte, prosím, specifický symbol (SS) 502 a pro dar na školné SS 510.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru, napište, prosím, při zadávání platby do poznámky Váš e-mail.

 


Jan Med – zakladatel školského systému v severovýchodní Indii

V lednu 2021 si připomínáme 10. výročí úmrtí významného českého misionáře otce Jana Meda. Většinu života prožil v Indii a místními věřícími je dokonce považován za svatého muže. I světské autority jej uznávají jako velkého člověka a zakladatele fungujícího školského systému. Janu  Medovi věnujeme tento rok zvláštní pozornost – seznamte se více s jeho životem na stránkách věnovaných pouze jemu a prožijte společně s námi „medový rok“.

Jsme rádi, že i my můžeme následovat tohoto velkého muže a pomáhat indickým dětem a učitelům k lepšímu vzdělání prostřednictvím našeho projektu pro vzdělávání učitelů a podporou chudých indických žáků.

Aktuality