O projektu

Úroveň vzdělání učitelů na školách, které Jan Med založil nebo jejichž žáky dnes podporujeme z Čech placením školného, je nízká. Školy nemají prostředky na kvalifikované učitele ani na další vzdělávání těch, kteří v nich již působí. Po získání praxe mnoho učitelů odchází do státních škol, na kterých mají zajištěný stálý (a vyšší) plat. Naše partnerská organizace Bosco Mangaal realizuje díky podpoře dárců z České republiky vzdělávací kurzy pro učitele. Probíranými tématy jsou např. osobní rozvoj, hravá výuka a využití potenciálu dětí, možnosti neformálního vzdělávání, apod. Nejbližší ze zapojených škol jsou v okruhu 15 kilometrů, nejvzdálenější 100 kilometrů od sídla organizace Bosco Mangaal. Pro velký zájem se realizační tým rozhodl umožnit účast ještě dalším devíti školám, celkem se vzdělávacích kurzů účastní 24 škol.

Cíle projektu:

•  Vytváření pozitivní atmosféry při výuce prostřednictvím proaktivních didaktických metod  •  Vytvoření modelových škol, které mohou být inspirativní pro další školy v okolí  •  Vytvoření nabídky pro ředitele škol, která bude inspirovat novými postupy a vzdělávacími metodami pro jejich studenty  •  Zefektivnění výuky a lepší motivaci učitelů  •  Udržitelnost vzdělávání, a to jak učitelů, tak dětí  •  Kvalitnější informovanost rodičů o potřebách a požadavcích na vzdělávání jejich dětí a také na podporu sdílení dobré praxe


Podpořme indické učitele a dejme dětem šanci na dobré vzdělání!
Darem 550 Kč přispějete indickému žákovi na školné na půl roku, darem 1300 Kč umožníte indickému učiteli zúčastnit se vzdělávacího kurzu.
2800630202/2010
Chcete-li podpořit vzdělávání indických učitelů, uveďte, prosím, specifický symbol (SS) 502 a pro dar na školné SS 510.

Ráda Vám vystavím potvrzení o daru, napište, prosím, při zadávání platby do poznámky Váš e-mail.
Marie Jenišová, koordinátorka péče o dárce, marie.jenisova@sadba.org

Aktuality

Menu