Etnické rozbroje brání vzdělávání

Každé Velikonoce přinášejí nový začátek. Naději, kterou etnickými rozbroji ztrápený Manipur potřebuje. Naději v to, že život bez násilí není jenom snem ale možností, které lze dosáhnout společnou prací, modlitbou a vírou.

Kromě křesťanských Velikonoc se na jaře slaví také svátek Holi (festival barev) v Manipuru známý pod jménem Yaosang, který oslavují hlavně lidé z kmene Meitei. Kvůli přetrvávající etnické nesnášenlivosti byly bohužel tyto oslavy zrušeny. Dokonce i tanec v měsíční záři (ThabalChongba), který se během během festivalu barev tančí, se letos neodehrál.

V jarních měsících začíná v Indii nový školní rok a s ním se do škol navrací i projekt pro vzdělávání učitelů. Jeho hlavním cílem je vytvářet ve školách příjemné a vhodné prostředí k výchově dětí z vesnických oblastí Manipuru. Začátkem února navštívili tuto oblast zástupci Sadby P. Jaroslav Fogl, ředitel, a koordinátorka dobrovolníků Petra Klašková, aby se seznámili se s průběhem projektu. Navštívili a komunikovali s několika učiteli a studenty škol. Přínosnost kurzů dokazuje mimo jiné zájem nových škol, které chtějí školení učitelů zorganizovat. Ale i zde vyškolení 45 učitelů z patnácti škol brání etnické rozbroje, jež rozdělily komunity na různých územích a znemožnily realizaci nejdůležitější části ročního programu pro učitele a ředitele škol – týdenního rezidenčního programu, který měl proběhnout v lednu. Aby se tato ztráta nějakým způsobem kompenzovala, byla na některých školách v tomto čtvrtletí provedena učitelská efektivní animace (TEA).

Zpětná vazba

„Nový rok a současná situace projektu jsou pro nás výzvou – je třeba udělat a splnit mnoho věcí časově omezených. Kvůli personálnímu oslabení a změnám byly počáteční dny projektu napínavé, přesto však pokračujeme dále s tím, jak se o školení dozvídá stále více lidí. Začátkem února jsme měli štěstí, že nás navštívil P. Jaroslav Fogl, SDB s paní Petrou, kteří přijeli až do Manipuru. Besedy a setkání byly naplňující, ale bohužel trvaly příliš krátce a některé školy přišly o možnost vzájemné interakce. Doufáme však, že v blízké budoucnosti opět navštíví školy v dalekém i blízkém okolí – jejich podpora je pro fungování projektu i nadále klíčová.”

Paní Marta, koordinátorka Bosco Mangaal, Chingmeirong


„Tým Bosco Mangaal podporuje učitelský sbor a snaží se o udržení nadšení a aktivního přístupu, což je něco, co stojí za ocenění. Už dlouho víme, že k osobnostnímu růstu našich studentů je potřeba mít ve škole radostné prostředí, jehož vytváření je součástí učitelské profese. S našimi dětmi je to obtížné, protože pocházejí z chudých zemědělských rodin, často rozvrácených. Mnoho věcí, které by potřebovaly, jim chybí. Drobný sponzorský příspěvek, který prostřednictvím partnerských škol poskytujeme, ale slouží studentům velmi dobře. Na místě rodičů a učitelů bych rád vyslovil velké poděkování týmu Sadby – věřím, že opět budete mít čas navštívit naše krásné údolí plné mnoha přírodních krás, obklopené kopci, které je všeobecně známé jako údolí Khoupum.“

K. C. James SDB, ředitel školy Dona Boska, Khoupum