Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali ke sledování životních cest významného českého rodáka, salesiána a misionáře Jana Meda, který se připojil k mnoha dalším salesiánským velikánům v nebi před deseti lety, 25. ledna 2011.

Po celý rok 2021 se chceme každý měsíc věnovat přelomovým událostem jeho života, které budou doprovázené zajímavým článkem a netradičně pojatým obrázkem.

První úvodní díl celé série – Kněz na skútru, přítel chudých – představuje Jana Meda jako neúnavného „cestovatele“ za těmi, kteří mu byli vždy nejbližší – za chudými rodinami z těžko dostupných oblastí severovýchodní Indie – na svém milovaném skútru a se svým neméně oblíbeným psacím strojem značky Brother.

Během února se můžete těšit na druhý díl „medové“ série s názvem Jeho jméno je Jan, který vás provede jeho dětstvím. Postupně bude následovat dalších 10 dílů.

Otec Med prožil v Indii většinu života a některými místními věřícími je dokonce považován za svatého muže. I světské autority jej uznávají jako velkého člověka a zakladatele fungujícího školského systému. Mimo jiné byl také nadaným muzikantem a zasloužil se o vydání mnoha knih.

Otec Med podporoval více než 1000 dětí

„Nebýt otce Meda, nebyl bych dnes salesiánem,“ taková, nebo velmi podobná, slova jsme zaslechli během naší návštěvy po severovýchodní Indii od různých salesiánů hned několikrát. Postupně jsme poznali, že hluboká brázda, kterou zde otec Jan Med (pro Indy Fr. John Med) vyoral, se osobně dotýká nejen salesiánů, ale i mnoha místních lidí, škol i celých vesnic. Právě v těchto místech působil ve druhé fázi svého salesiánského života (1970–2011) a v tu dobu byl již indickým občanem. Jen díky němu dostaly děti ze vzdálených a izolovaných vesnic šanci na všeobecné i náboženské vzdělání, školil učitele a katechety a pomáhal zřizovat venkovské školy a díky němu máme s indickou provincií navázány blízké vztahy.
(Ze zápisků Pavla Ženíška, který navštívil Indii před třemi lety a seznámil se tam s dílem otce Meda osobně)

Video o otci Medovi – Dopis z Indie

Před více než 80 lety odcestoval do Indie tehdy mladičký salesián Jan Med. Do země zmítané válkou a velkou chudobou přišel jako nadšený misionář. O jeho mimořádných schopnostech svědčí jednak práce na zpěvníku, který se dodnes používá ve všech katolických i protestantských chrámech v Indii, ale i jeho role provinciála salesiánů, kdy měl na starosti správu všech domů po celé Indii. Vychoval několik generací salesiánů, z nich někteří jsou dnes biskupové. Neobvyklé byly jeho aktivity na poli ekumenismu a mezináboženského dialogu. Jan Med zemřel v Indii roce 2011 ve věku 95 let.
(Převzato z archivu pořadů Cesty víry na ČT).

Současnost

Čeští salesiáni jeho dílo stále podporují…

1) Příspěvky na školné pro děti
2) Vysíláním misijních dobrovolníků, které školí a připravuje SADBA, z nichž někteří se s otcem Medem stihli dokonce setkat osobně. (níže si můžete přečíst svědectví)
3) Projektem na podporu Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii díky němuž přispíváme ke kvalitnějšímu vzdělávání i na školách, ve kterých Jan Med působil. (zaštiťuje SADBA)

Jsme rádi, že můžeme následovat tohoto velkého muže a pomáhat indickým dětem a učitelům k lepšímu vzdělání.

Je-li vám blízký Jan Med, zaujal vás náš „medový rok“ nebo byste se rádi podíleli na pokračování díla mnoha dalších salesiánských katechetů, sester, učitelů či dobrovolníků, kteří v této oblasti působili, pak vás srdečně zveme k účasti na našem projektu.

Děkujeme!


Medový rok 2021

Svědectví dobrovolníků

Otec Med mě povzbuzuje i dnes

Pro mě byl celý rok v Indii ohromnou zkušeností k nezaplacení, za kterou jsem moc vděčná. Po návratu z Indie jsem zažívala velmi těžké období, protože jsem v Indii nechala kus svého srdce! I dnes po tak dlouhé době si často vzpomenu na některého z klučinů, o kterého jsem se starala, či ostatní lidi, které jsem v Indii potkala, a nějakým způsobem se vryli do mého života. Také nikdy nezapomenu na setkání s otcem Johnem Medem. Dodnes mi v uších zní jeho slova: „Běžte a dělejte všechno, co můžete, rád vám požehnám a budu se za vás modlit. Dělejte kousek po kousku, až se podaří veliké dílo.“ Provázela mě nejen během dobrovolnictví, ale povzbuzují mě i v současném životě. Mnohým kamarádům dobrovolnictví doporučuji a mám radost, když některý z nich opravdu odjede se starat o děti a pokračovat v díle. Jsem ráda, že jim můžu být nápomocná svými zkušenostmi.
Marie Smolková (Polívková), dobrovolnice v Indii 2010/2011

Pokračujme v jeho díle

Kolik úžasných míst, škol, internátů a hlavně dětí jsem viděla. Šťastných dětí, které měly radost, že můžou chodit do školy. Veselé a usměvavé. V každé škole v jiné uniformě, ale vděčné a pohostinné. Vidět na vlastní oči to, co se povedlo otci Janu Medovi za pomoci českých dobrodinců je …nenacházím slov… úžasné! Mám před sebou zpěvník ALL YOU HILLS, který vytvořil a ze kterého ,,jeho” děti nejenom krásně zpívají, ale taky se pravidelně modlí. Zpěv byl jeho vášní.
Při návštěvě v nemocnici si vybavuji otce Jana jako klidného (odmítal prášky na bolest) a radostného člověka. Ani nevím, po kolika letech slyšel češtinu! Ze začátku, tomu asi nemohl uvěřil, protože dále mluvil anglicky, ale postupně přeskočil na češtinu 🙂 Velmi mu záleželo na jednotě všech bratří a sester všech vyznání. Také mluvil o tom, jak je důležité, abychom pokračovali v jeho díle.
Třikrát jsem ho navštívila a měla jsem možnost držet ho za ruku a také mu říct pár slov. Byla jsem velmi dojatá, že můžu být v blízkosti tak velkého člověka.
Janka Jurigová, dobrovolnice v Indii 2010/2011

Menu