Ve znamení naděje

Další čtvrtletí začalo ve znamení nové naděje, že se věci začnou ubírat lepším směrem, přestože další lockdown poznamenal aktivity celého projektu.Týmu se, po dohodě s řediteli škol, podařilo zorganizovat základní trénink pro učitele v devíti partnerských školách.

Ředitelé škol mohli na základě rozhodnutí vlády povolit učitelům vstup do škol. Bosco Mangaal Team na popud svého ředitele navštívil vybrané školy a se třemi vybranými učiteli diskutoval o průběhu školního roku a o problémech, kterým čelili v průběhu lekcí při osobní účasti i při online lekcích. Setkání byla přínosná a vzájemné sdílení zkušeností nedocenitelné. Hlavním cílem zůstává stále snaha připravovat pro žáky výuku, která je bude bavit – prostřednictvím tzv. výukové metody založené na činnostech*.

Nově přijatí učitelé se mohou učit od již vyškolených kolegů, jejichž vzorem jsou adoptované školy v oblastech, ve kterých ředitelé škol přijímají osvědčené postupy dobré praxe. V té jde hlavně o to, aby studenti, rodiče a všichni zúčastnění na procesu vzdělávání mohli vyzískat co nejvíce zkušeností a informací.

Naše mise je zaměřena na kvalitní vzdělávání ve venkovských oblastech prostřednictvím školení učitelů a navazujících aktivit programy učitelů.

„… zůstanu vám navždy zavázána. Děkuji za Vaši velkorysost a podporu, které mi pomohly při splnění mého snu o získání titulu“.
Ms. Marta

„Jsme velmi vděční řediteli a všem zaměstnancům Bosco Mangaal za to, že sehráli klíčovou roli ve formování našich učitelů, aby byli ochotni se nasadit pro úspěch našich studentů. Vážíme si vašeho povzbuzení, podpory a vaší upřímné lásky k našim dětem. To vše proto, že máte zájem o  růst studentů prostřednictvím kvalitních učitelů s lepšími znalostmi. Vaše láska ke studentům, učitelům i k naší škole jako celku je ohromná.“
Mr. Bosco, principal, St. George School, Ukhrul

Personální změny

Fr. Athishu Anthony se potřebuje zúčastnit několika doškolovacích kurzů a také si trochu odpočinout, proto opustí na pár měsíců komunitu v Chingmeirongu. Zatím bude jeho místo ředitele zastávat nynější rektor Fr. Joseph Karumampallil. Pracovní tým opouští z osobních důvodů dvě naše kolegyně: Ms. Lilly, která se stěhuje do jiného města a ze zdravotních a rodinných důvodů Ms. Alphonsah Ngoruh. Je nám potěšením přivítat k 6. 1. jejich nástupkyně – mladé a dynamické kolegyně Ms. Heshu Martinu a Ms. Kajangailiu Faustina Kamei. Jsme moc rádi, že Ms. Marta obhájila svůj titul.

Posíláme srdečné pozdravy celé Sadbě a společně věříme v lepší rok 2022

Na základě standartního operačního postupu (SOP), ve školách, které byly znovuotevřeny pro vyšší ročníky, se tři vybraní učitelé sešli, aby absolvovali základní školení. Zástupci z ostatních šesti škol se bohužel nemohli  zúčastnit, protože byli buď zcela vytížení probíhajícími online zkouškami nebo byli covid pozitivní.
Proběhlo několik animátorských  seminářů určených pro rodiče žáků školy, konkrétně pak v Khopingu, Mahabali, Ramgailongu, Thayongu a Khontagtahu.Rodiče, kteří přišli, se aktivně zapojovali a zajímali se o svoji roli ve vzdělávání a o podmínek pro své děti. Omezení počtu účastníků bylo dáno z velké části objektivními podmínkami, neboť mohlo být uspořádáno jen pro rodiče dětí z vyšších tříd.
Rodiče podporovaných žáků velmi oceňuji práci týmu a podporu SADBY.

„Chtěl bych poděkovat řediteli, koordinátorovi projektu a všem zaměstnancům za jejich neocenitelnou spolupráci, lásku a péči. Mám opravdu štěstí, že jsem pracovala s tak úžasnou organizací! Oceňuji nejen způsob, jakým mě vzali pod svá křídla, ale také velkorysost a čas, který mi věnovali. Zájem, který projevili o můj osobní růst a rozvoj, je něco, za co jsem nesmírně vděčná. Měla jsem tak neuvěřitelnou zkušenost s prací, kde jsem dostala možnost předvést svůj talent a nástroje, jež mi pomohly rozvíjet mé dovednosti. Slova díků nestačí. S pozdravem a velké díky také týmu SADBA“.
Ms. Lilly

Nové cesty ke vzdělávání

Také personál v St. Mary’s Cathedral Hr. Sec. School, Kohima, Don Bosco Socio-Technical Institute, Tezpur and Don Bosco Hr. Sec. School, Itanagar byl seznámen s plánem plnění pro další období. Je třeba zohlednit fakt, že jsme a zřejmě i v budoucnu budeme pro výuku více používat technologie a výuka bude více digitalizovaná. Covid nás tak naučil novým cestám ve vzdělávání. Školu v Kohimě oceňujeme jako nejlépe digitalizovanou školu, kde již vše probíhalo digitální formou.

Tým navštívil i další místa, např. sociotechnický institut v Tezpuru, Assam a Don Bosco Hr. Sec school v Intangaru, což byla skutečně obohacující zkušenost.

Podpořili jsme finančně partnerské školy v Khoupum, Tupulu a Thayongu, které se ocitli v krizi. S radostí jsme sledovali jejich překvapení a vděčnost, s jakou částku přijali. Dá se říct, že jsme byli rádi za možnost komunikovat alespoň se zástupci škol – jejich řediteli, když už to nebylo možné se všemi. Alespoň takto jsme jim mohli poskytnout morální a finanční podporu.

Díky nástupu omikronu stále panuje strach z plošného otevření škol, s vyjimkou vyšších tříd (od 9. tříd  výše). Ale opět, díky tomu, že jsme byli omezeni v našich hlavních aktivitách, umožnilo nám to udělat si čas a osobně navštívit i vzdálenější školy a vesnice.

„Moc děkuji za návštěvu. Těšíme se z tohoto privilegia, že můžeme vyškolit a podpořit naše učitele. Přišlo to právě včas před začátkem akademického roku. Jsme vám velmi vděční.”
Fr. K.C. James SDB, DBS Khoupum

 

„Jsem velmi ráda, že tým Bosco Mangaal předložil plán rezidenčního programu pro učitele prvního stupně. Nemůžeme se už dočkat, až budeme moci umožnit našim učitelům stávat se lepšími a podnětnějšími kantory. Jsme plně připraveni pro naši vzájemnou spolupráci. Jsme vám všem velmi vděční za službu a podporu, kterou nám poskytujete na naší cestě za vzděláváním dalších generací.”
Paní Tracey, ředitelka Apple Buds Academy, Sapermeina


*Vyučování založené na činnostech je metoda, kterou učitel používá ke zdůraznění své techniky výuky prostřednictvím akce, o kterou se studenti komplexně zajímají a realizují efektivní postupy učení. Je to postup, při kterém je dítě účinně zapojeno do racionálního a fyzického zájmu.