TEA není čaj

TEA je zkratka pro Teachers effectivness animation neboli způsobu zvýšení animace pro zvýšení efektivity učitelů prostřednictvím speciálního kurzu, jež proběhl v rámci projektu Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii.

Toto čtvrtletí bylo pro nás výjimečné zejména proto, že nás v lednu navštívili naši podporovatelé, přátelé a dobrodinci pan Alan a slečna Petra ze Sadby. Byl to zároveň i čas, kdy jsme si připravovali kurz pro učitele a program pro zástupce škol. Mohli se tak přímo setkat s učiteli i žáky a vidět, jak projekt běží. Proběhl vzdělávací program pro ředitele škol, který zahrnoval profesní etiku, plánování výuky, zvládání kolektivu, prevenci kriminality a mnoho dalšího. Dále se konal kurz TEA – animace pro zvýšení efektivity učitelů (Teachers effectivness animation). Ten byl založen hlavně na poznatcích z dětské psychologie, aspektech zážitkové výuky a kompetencích učitele. Zúčastnilo se 22 osob.

Díky účasti na kurzech a pomoci kolegů jsem se stala otevřenější vůči ostatním ale zejména vůči potřebám mých žáků. Lydia ze Saint Paul’s School, Pallel

Následný vzdělávací program pro učitele proběhl během března v sedmi školách. Šlo opět o doprovázení učitelů při výuce a asistence při vnášení nových poznatků a metod výuky, které si učitelé nově/teprve osvojují. Zúčastnilo se ji 43 učitelů ze zapojených škol. Někteří byli z přítomnosti kolegů nervózní, ale nakonec to hodnotili velmi dobře.

V březnu se nás také významně dotkl svátek barev HOLI, který se těší velké popularitě a slaví ho všichni lidé v Indii bez rozdílu věku a vyznání. V tyto dny neprobíhá výuka, dětem nabízíme biblické pobyty a sportovní aktivity. Někteří naši žáci v tomto čtvrtletí absolvovali státní závěrečné zkoušky. Vzhledem k finančním uzávěrkám jsme také aktualizovali data všech podpořených dětí i vizitačních návštěv v zapojených školách zejména pro účely získávání dalších sponzorů.

Zkušenosti z kurzů se nedají zaplatit penězi a kamkoli se vydám, ponesu si s sebou zážitky a všechny nové poznatky. Jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla být součástí tohoto díla. Faustina Kamei

Bohužel došlo opět k personálním obměně v týmu – paní Faustina Kamei a paní Sushmi byly natolik motivovány našimi kurzy, že se rozhodly pro cestu dalšího vzdělávání. Jejich místo nahradila paní Philomina Kanga. Toto můžeme ovlivnit jen minimálně a považujeme to za slabinu našeho programu, protože hodně stavíme na týmové spolupráci. Zvažujeme pomoc dvěma nově otevřeným salesiánským školám v oblasti Keihao a Chandel.
Program TEA jsme připravili i pro dvě nezapojené školy a bylo velmi zajímavé sledovat, jak odlišný přístup k výuce a žákům na nich učitelé mají.Obdrželi jsme mnoho pozitivních ohlasů jak od učitelů, tak i od ředitelů škol. A skutečně, jejich vděčnost a nadšení bylo vidět. A za to jsme rádi.

P. Thomas Ekka, Imphal (stát Manipur)