Splněný tajný sen

Situace v indickém Manipuru se v posledních měsících uklidnila, díky čemuž se mohou salesiáni a paní Martha naplno věnovat své práci – výuce učitelů na vesnických školách, kde pomáhají vytvářet prostředí příjemné pro vyučující a studenty.

Listopad je zde spojen se dvěma velkými událostmi. První je ze 14. listopadu, kdy se slaví narození prvního indického premiéra Jawaharlala Nehrua. Na jeho počest se v indických školách pořádají dětské dny, které přináší radost do tváří mnoha dětí. Druhou událostí jsou závěrečné zkoušky na školách, v rámci nich každá škola oceňuje své úspěšné studenty.

Předpoklady štěstí

„Dva hlavní předpoklady štěstí jsou: něco dělat a v něco doufat, což mě přimělo setrvat a pracovat se salesiány, zejména v naší organizaci Bosco Mangaal. Miluji svoji práci – učit se a přijímat vše nové ze všech možných stran a úhlů, s lidmi všech typů a kultur a spolupráce s různými školami pod hlavičkou Sadby v rámci projektu pro vzdělávání dětí a učitelů.
Láska a vášeň pro práci v těchto oblastech mě přiměla nepřestat snít s nadějí, že až projekt dospěje ke konci, školy a učitelé pochopí hodnoty partnerství a poznávání. Pochopí důležitost změny prostředí, které je přimělo UČIT SE, UČIT SE A UČIT SE. Projekt poskytl potřebné zázemí a mnoho nových impulzů a informací i mě a stala jsem se tak rovněž součástí tohoto krásného procesu. Vděčnost a hluboké uznání proudící přímo z mého nitra patří také všem dobrodincům za jejich neutuchající empatii, která ve mně zůstane, i když budu muset někdy v budoucnu z organizace odejít. Díky Sadbě a jejím dobrodincům!“

paní Martha

Splněný sen

„Pomoc, kterou organizace partnerské škole poskytují, je jako splněný tajný sen. Mám štěstí, že jsem součástí projektu, kde je postaráno o vše potřebné a pomáhá se různými formami. Péče v době krize skutečně prohloubila vztahy. Zjišťuji, že učitelé prožívají příjemné chvíle vždy v přítomnosti paní Marty v areálu školy, ať už přišla kvůli jakékoliv práci. Vždy má čas s učiteli komunikovat a motivovat je, aby nikdy nezapomněli, že výuka dětí by měla být jejich vlastní volbou – nemůžeme nikoho nutit, aby se jí chopil, pokud ho k ní nevolá hlas srdce.
Ano, bezpochyby je pro nás i pro ostatní školy vždy plusovým bodem, že spolupracujeme pod hlavičkou Bosco Mangaal.”

Mrs Tracey Kipgen, Headmistress Apple Buds Academy Sapermaina (vedení školy)

Požehnání

„Vzdávám chválu Všemohoucímu za jeho mnohonásobné požehnání, za úsměvy a smích, které jsme mohli vnést do života tolika lidí! Věřím, že z chudých dětí, kterým přicházejí prostředky od různých známých i neznámých osobností a přátel, vzejde mnoho vůdců a osobností. Takový je Bosco Mangaal pod vedením P. Thomase Ekky SDB a paní Marty a pod záštitou organizace SADBA. Není divu, že Bůh je milosrdný a štědrý a dává naději beznadějným a potřebným.“

Pan Peter Gonmei, ředitel školy St Joseph School,Noney

Děkujeme

Podat pomocnou ruku postiženým studentům a škole v době, kdy nejvíce potřebovali Boží požehnání, vyvolalo naši velkou vděčnost, kterou bychom Vám tímto rádi vyjádřili. Vím, že Bůh jistě vrátí své požehnání všem členům týmu a vaší organizaci opírající se o Ježíše.
Naše škola se nachází v nárazníkové zóně a při poskytování vzdělání našim studentům čelíme mnoha obtížím. Celá komunita školy byla socioekonomicky zasažena událostmi ve státě, což vedlo k tomu, že studenti nemohli řádně studovat.
Ještě jednou bych chtěl jménem všech studentů a školní komunity vyjádřit upřímnou vděčnost Bosco Mangaal za finanční pomoc a především za modlitební podporu, kterou poskytujete studentům i škole.

Zamngan, ředitel školy