Když vzdělávání přináší radost

Ani personální změny ve vedoucím týmu, hektický začátek nového školního roku nebo nástrahy přírody neutlumily nadšení a touhu po vzdělávání jak učitelů tak žáků.

Příchod podzimu je pro nás spojený s první sklizní, kterou vždy doneseme do kostela a oslavíme den díkuvzdání. Počasí je opravdu překrásné a nabízí neuvěřitelné výhledy přes údolí a hory. Příroda však přináší nejen spoustu krás, ale i starostí – například právě teď přichází období vydatných dešťů, které způsobuje v krajině sesuvy půdy. Často tak s auty uvízneme na cestě i několik hodin a do některých oblastí se tak nedostaneme vůbec nebo pozdě. S tím je spojena vyšší absence, protože hodně lidí je díky počasí nachlazených a zůstávají doma.

Náš tým je v tuto dobu zcela zahlcen prací související s přípravou rozbíhajícího se školního roku, jež zahrnuje plánování programů, návštěv u žáků doma a setkání s rodiči, ale také vytváření školních osnov. Na všech školách jsme oslavili den učitelů a s velkou radostí můžeme konstatovat, že jsou naši studenti nadšeni a oceňují, že se mohou učit. A my jsme upřímně vděční, že je můžeme vyučovat. Za to patří velký vděk vám všem a vaší práci.

Personální změny

S potěšením jsme uvítali nového ředitele našeho týmu – otce Thomase Ekka. Další změnou v našem týmu je, že nás opouští paní Heshu Martina. Práce s učiteli účastnících se kurzů ji natolik motivovala, že se bude dále vzdělávat. Na její místo jsme přijali paní Sushmi Gachui. Věříme, že se plynule začlení do našeho kolektivu a na našich aktivitách se tyto změny neodrazí.

Stále máme na paměti náš cíl, kterým je vytváření radostného prostředí, ve kterém je učitel spíše provázejícím a kde se dítě při učení aktivně zapojuje. Podporujme se též navzájem i v rámci škol a i nadále podporujeme a sdílíme příklady dobré praxe. Pomáháme především učitelům z odlehlých oblastí a to nejen prostřednictvím našich programů, ale i následnou pomocí  a zájmem.

Školení učitelů 1. stupně

Ve třech zapojených školách proběhl cyklus základního školení pro učitele prvního stupně. V nich nám jde především o to, aby učitelé byli otevřeni novým metodám výuky a byli si vědomi toho, proč si toto povolání zvolili. Následného programu se ve sledovaném období zúčastnilo 13 škol. Opět jsme upevnili vazby a prohloubili vzájemné porozumění, a to zejména při účasti na vybraných hodinách, kdy jsme asistovali učitelům při výuce a při zavádění nových metod. Sdíleli jsme navzájem naše nápady i obtíže.

Podpora rodičů

Programu pro rodiče se zúčastnila jedna škola, ale ani rodiče z ostatních škol nezůstali zkrátka, protože jsme je osobně navštívili. Děti byly opravdu hrdé, že jejich učitelé přišli až za nimi. Myslím, že se nám setkáváním s rodiči daří prohlubovat vzájemnou důvěru a že jim pomáháme lépe pochopit důležitost vzdělání jejich dětí i to, že je třeba ve školní docházce děti neustále podporovat. Občas je také třeba rodiče upozornit na to, že jejich dítě neprospívá. Rodiče se nemohou zúčastnit některých akcí, protože si nemohou dovolit nepracovat nebo se z práce uvolnit. Pokud však akci navštíví, seznamujeme je i při této příležitosti s hodnotami a výchovným systémem Dona Boska a podmínkami, za kterých můžeme jejich děti podporovat.

Co řekli o kurzech

„Práce s Bosco Mangaal týmem mi otevřela mysl a rozšířila moje obzory ohledně vzdělávání. Samotná práce mi přinesla mnoho užitečných lekcí, které bych nikde jinde nezískala.“
Heshu Martina, ex-zaměstnankyně týmu Bosco Mangaal


„Jsme skutečně vděčni členům týmu, kteří nás inspirují, jak můžeme prakticky oživit naše vyučovací hodiny.“
Heinu J. N. Public School, Kangpokpi (učitel)


„Vaše návštěva nás motivuje k tomu, abychom byli kreativnější a učili naše studenty nové věci. Já sám jsem získal nové nápady, jak udělat moji výuku akčnější a zajímavější.“
Niamthailu, Aroma English School Tupul (učitelka)


„Jsem opravdu vděčná, že jsem se mohla seznámit s metodou TLMs, která pro mě byla úplně nová. Teď mohu pomocí ní učit mnohem efektivněji.“
Sumita, St. Joseph School


„Moc bych si přála, aby nás tým navštěvoval pravidelně, protože se vždycky naučím nějakou novou dovednost nebo techniku, kterou potom mohu hned použít ve třídě. Skutečně mi to velmi pomáhá v tom, aby moje hodiny byly produktivnější.“
Florence, Leishemba,Maheikol Chingarel


„Jsem velmi vděčný týmu Bosco Mangaal za všechno, co pro nás dělá. Za to, čím teď jsme, vděčíme této organizaci.
ředitel školy v Kangpokpi

Co je TLMs
TLMs – teaching learning materials, jde o metodu, která používání při výuce názorné pomůcky. Vychází z toho, že je efektivnější, pokud se učivo dostane k žákovi více kanály, tj. sluchem, očima, psaním, hmatem. Materiály připravované podle této metody můžou být tištěné, doplněné o různé infografiky a obrázky, interaktivní či 3D, může se jednat o hry, lze využít elektroniku apod.
„Naše“ děti a učitelé obrazem