Násilí vzdělávání nepřeje

Zaběhnutý projekt vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii narušily počátkem května etnické nepokoje mezi komunitou Meitei (tvořící cca 50 % obyvatel státu Manipur) a dalšími komunitami.

Současná situace

Důvodem byl požadavek Meteiů na zvýšení suverenity a další výhody, než požívá doposud. Ostatní kmeny se však obávaly, že by mohly ztratit kontrolu nad svojí půdou. A proto se tisíce obyvatel z horských okresů zúčastnilo pochodu, který svolal Svaz kmenových studentů Manípuru, aby proti tomuto požadavku protestovali. Tato shromáždění se zvrhla ve vlnu výtržností, které trvají doposud. Davy útočily na auta, domy, kostely, chrámy, zemřely desítky lidí, tisíce jich muselo opustit své domovy. Na mnoha místech začal platit zákaz vycházení a při jeho porušení mohli být lidé na místě zastřeleni (údolí Imphal). Bylo přerušeno internetové spojení. Školy byly zavřeny studenti evakuováni do bezpečnějších měst, městská doprava byla zcela zastavena. Stát vyslal na místa nepokojů tisíce vojáků a polovojenských jednotek, aby situaci stabilizovali, což se zcela nezdařilo. Někteří vyčítají státu malé nasazení a ochotu věci řešit. Situaci ke všemu zkomplikovaly i rozvodněné řeky, které značně ztěžovaly dostupnost některých míst.

Výuka v náročných podmínkách

Navzdory této situaci se tým Bosco Mangal snažil alespoň v horských oblastech pokračovat ve výuce, což bylo poměrně riskantní. Svoji pozornost proto raději zaměřil na tvorbu studijních programů, zpracování reportů a kancelářskou práci.

V dubnu ještě proběhl následný vzdělávací program na jedenácti školách. Opět šlo o doprovázení učitele a jeho podporu v hodinách. Sdílení mezi učiteli a členy týmu bylo to nejdůležitější. Průběžně probíhaly i TEA (Basic teachers training), který zahrnoval používání powerpointu, učení se nových her, skupinové diskuze,aj. a také STOP (Students orientaton programme) – kde studenti dostali tipy ke studiu, navzájem diskutovali, zkoušeli si, jaké to je mluvit před ostatními. Také se jim dostalo tolik potřebné morální podpory.

V květnu už bohužel vůbec nebylo možné takto systematicky pracovat. Proběhlo však předání sponzorských darů dvaceti studentům z Ramgailongu.
V červnu koordinátor projektu navštívil pět škol v horských oblastech, kde právě probíhalo pololetní hodnocení výuky, která tam, narozdíl od údolí nebyla zcela zastavena.

P. Thomas Ekka, Imphal (stát Manipur)