Místo učebnic rýže!
Důvěra, spolehlivost, propojení… motto indických školitelů v době koronaviru

Původně naplánovaná školení učitelů, která probíhají v rámci našeho projektu Vzdělávání učitelů v oblasti severovýchodní Indie, se nemohla kvůli pandemii uskutečnit v plném rozsahu. Proběhlo pouze jedno školení v červnu, kdy došlo k uvolnění karantény. Teď je severovýchod Indie znovu uzavřen. Během jedenáctidenního červnového workshopu se účastníci snažili „zapomenout“ na to, co se dříve naučili a poznávali nové pedagogické nebo výchovné metody a způsoby vedení výuky a učili se, jak je zahrnout do vlastní praxe. Dále si vyzkoušeli, jaký přínos má využívání nejrůznějších dostupných materiálů, kterými mohou svoji výuku vhodně doplnit.

Tým také navštívil ředitele 15 škol, aby s nimi diskutoval situaci ohledně koronaviru. Vyvstaly kromě jiného dva velké problémy. Většina těchto škol financuje svůj provoz ze školného, které platí žáci. Ovšem když děti nechodily do školy, nebylo jak finanční prostředky získávat a vyplácet učitelům platy. Školy se dále potýkaly s problémy spojenými s online výukou – mnoho dětí nemá doma odpovídající technické vybavení, aby mohlo komunikovat s učiteli, a situaci ztěžovalo také špatné internetové připojení.

Naši žáci, o které se starají prarodiče, bojují teď při karanténě nejen s nedostatkem potravin a materiálního zabezpečení, protože nemají, jak je zajistit, ale také s nemožností pracovat na úkolech zadávaných učiteli přes mobilní aplikaci whatsapp, protože v rodině nemají chytrý telefon. Obávám se, že na tyto žáky a jejich studium bude mít pandemie velmi negativní dopad. Moc si proto vážíme Vaší návštěvy a toho, že Vám na našich učitelích a žácích záleží.“ (Ředitel ze St. George School, Uhkrul)

Od ředitelů škol dostal tým pozitivní zpětnou vazbu na jejich osobní návštěvy a projevený zájem.

Je to pro nás opravdu pocta, že nás školicí tým navštívil. Děkujeme za Váš zájem a péči.“ (Paní Philomena Leivon z Don Bosco School, Thayong).

Je to pro nás opravdu velká čest být Partnerskou školou Bosco Mangaal a Sadby, kdy dostáváme mnoho příležitostí zlepšit kvalitu vzdělávání v naší škole, především prostřednictvím vzdělávání našich učitelů. Děkuji Vám za tuto významnou iniciativu, skrze kterou pomáháte naší škole.“ (Ředitel St. Joseph‘s School, Tadubi)

Jedním ze světlých momentů během karantény bylo zvýšené povědomí místních autorit o existenci „našich“ škol. Některé ze škol byly totiž využívány jako tzv. Komunitní karanténní centra (napomohla tomu jejich vzdálenost od obydlí a otevřené prostory) a významně tak přispěly ke zlepšení života tamních obyvatel a společnosti.

Místo učebnic rýže!

Pandemie koronaviru sice školení učitelů dočasně pozastavila, ale tým školitelů nezahálel a v autě, které bylo pořízeno díky českým dárcům, vozil místo učebnic potravinovou pomoc nemocným, vdovám a rodinám dělníků, kteří při pandemii uvízli v oblasti. Ceny potravin kvůli nedostatku prudce vzrostly a kvůli karanténě lidé neměli možnost vydělat si peníze a zajistit obživu pro své blízké. Původně naplánovaná školení byla odložena na dobu, kdy bude možné opět znovu realizovat aktivity bez omezení.