Předané školné pomohlo hned dvakrát
Nemožnost pořádat kurzy a školení pro učitele nasměrovala tým lektorů k práci na manuálu, který má být podpůrným materiálem pro všechny absolventy vzdělávacích kurzů a má obsahovat například tipy na různé edukativní aktivity a hry při výuce.
Předané školné pomohlo hned dvakrát

Ředitel spolupracující organizace Bosco Mangaal navštívil společně se svým týmem ředitele všech projektových škol a také některé z rodičů podporovaných dětí. Během těchto setkání jim předali příspěvky na školné. Je to velká pomoc pro nás prarodiče, kteří se o vnoučata staráme“, vyjadřují svůj vděk prarodiče Benedicta a jeho sestry Merlyn.

Právě tato pomoc byla pro mnoho rodin velkým darem, protože se ocitli v důsledku koronavirových opatření v tíživé finanční situaci a neměli tak možnost získávat prostředky k zaplacení studia svým dětem. Rodiče sponzorovaných dětí vyjádřili svou nesmírnou vděčnost i za osobní návštěvu týmu. Pro svoji chudobu jsou mnohými sousedy přehlíženi a projevený zájem týmu a lidskost mají pro ně velkou hodnotu. Tam, kam nemohl zajet tým osobně, pomohli s předáním příspěvku ředitelé škol a podobně jako tým, i oni se setkali s velkou vděčností rodin. „Rodiny žáků byly vděčné za příspěvek na školné. Zejména teď během pandemie, kdy je pro ně velmi obtížné vydělávat si peníze na živobytí, a kdy se mnohé z nich propadají do další chudoby, je tato podpora pro ně požehnáním, říká salesián-bratr K. C. James, ředitel školy Don Bosco High School. Navíc díky zaplacenému školnému pak mohli ředitelé škol předat pedagogům výplaty.

Tým prochází obměnou, přejme mu, ať v nové sestavě dobře funguje

Udály se také změny v týmu, kdy namísto pana Lansinlung Gangmei, který spolupráci ukončil z rodinných důvodů, tým posílily paní Alphonsa Ngoruh a paní Lilly Inka. Blíže se s nimi budeme moci seznámit v příštím reportu.

Je to dar, když vás práce baví a naplňuje

Naše spolupracovnice – koordinátorka projektu paní Martha Golmei – kterou si již možná pamatujete z dřívějších projektových zpráv, úspěšně zakončila další semestr svého studia a je o krůček blíž ke splnění svého snu – získat magisterský titul z pedagogiky. Její horlivou práci pro chudé děti a jejich rodiny ocenil při návštěvě salesiánské komunity v Imphalu provinciální ekonom, který ji osobně navštívil. „Přišel k nám domů a řekl mi, že si váží toho, co pro místní děti, jejich rodiny a školy dělám. Udělalo mi to radost.” SADBA má v paní Martě velmi vzácnou spolupracovnici a o tom, že žije pro svoji práci, svědčí i její slova: „Moje práce mě velmi baví, prázdniny jsem měla jen prvního ledna a druhého už jsem zase byla zpátky v kanceláři…”