Učitelské povolání nemá být náhoda

Profese by měla být vědomou volbou, připomíná učitelům dvoudenní vzdělávací kurz pro učitele, který stihl proběhnout ještě před dubnovým lockdownem.

Učitelé jako nositelé změn

V tomto duchu byly uzpůsobeny i veškeré aktivity, jejichž cílem bylo motivovat pedagogy, kteří jsou skrze vzdělávání nositeli změn ve společnosti, k zájmu o osobní růst i osvojování si nových dovedností. Mezi témata patřilo například: podpora pozitivního postoje pedagoga, uvědomění si role učitele v procesu vzdělávání, umět motivovat studenty, prostředky a způsoby komunikace ve třídě, žáci s poruchami učení aj.
Kurzu se zúčastnilo celkem 36 učitelů. Program i celé setkání hodnotili velmi povedeně – na fotkách vypadají opravdu zaujatě. Za zmínku stojí i to, že tým cestoval celých pět hodin, aby kurz na škole v Tamenglongu, realizoval. Oboustranný zájem na vzdělávání je nesporný.

Třetí víkend v dubnu se oblast znovu uzavřela. Mezi studenty další vlna pandemie vytvořila hlubokou propast. Obyvatelé horských městeček často neměli přístup k online výuce, ať už kvůli slabému nebo zcela chybějícímu internetovému připojení, nebo nemožnosti pořídit si kvůli finanční tísni chytrý telefon. Navíc měsíce květen, červen a červenec jsou v severovýchodní Indii obdobím silných dešťů. Mnoho rodičů proto „zaměstnalo“ své děti prací na poli, což se týkalo se i mnoha našich studentů. Jejich školní povinnosti se na chvíli dostaly na vedlejší kolej.

„Lidé jsou zaneprázdněni prací na poli, aby získali živobytí. Najeli jsme proto na online výuku, ale účast studentů je velmi slabá. Někteří rodiče jsou pro, jiní proti, ale my pokračujeme.“ Fr. Aloysius, Prinicpal, St. Paul’s School, Pallel

Využít čas

Školící tým byl v kontaktu s řediteli škol a průběžně se informoval o aktuálních podmínkách. Energii také vložil do přípravy materiálů ke školením – vznikly například interaktivní pomůcky pro žáky z nejnižších ročníků, které budou využívány při kurzech. Protože obchody byly během lockdownu zavřeny, vyrábělo se z toho, co bylo dostupné. Výhodou je, že si tyto pomůcky budou moci dovolit i učitelé z chudších škol.

Tým také objížděl potřebné lidi a pomáhal zajišťovat potravinovou pomoc i ubytování nemocným a jejich příbuzným, kteří se o ně starali. Vedle pandemie projekt znesnadňuje také povinný přechod naší partnerské organizace Bosco Mangaal ke státnímu bankovnímu ústavu (nová povinnost indických neziskových organizací, které přijímají finanční pomoc ze zahraničí). Od března mají podanou žádost na povolení přijímaní příspěvků, v květnu měli splněny veškeré formální náležitosti, ale státní povolení jim zatím nebylo uděleno. Bohužel současná politická situace se nestaví přátelsky k neziskovým organizacím, zejména těm křesťanským, natož jejich podpoře ze zahraničí. O to více vnímáme důležitost naší vzájemné spolupráce a vážíme si každého daru, který nám na podporu vzdělávání v Indii posíláte. Jedno přísloví říká: Vzdělání nemění svět, ale mění člověka a ten může změnit svět…

Děkujeme!