Vzdělávací kurz zahájen!
Projekt v SV Indii

Po mnohaměsíčních přípravách a vzájemné spolupráci se Sadbou byl 21. 1. 2020 naší partnerskou organizací Chingmeirong Don Bosco Society a Bosco Mangaal oficiálně zahájen pětiletý projekt vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii.

Dnes jsme s 15 učiteli z Blossom Hebron Junior High School oficiálně zahájili vzdělávací kurzpíše naše indická koordinátorka Martha. Projektem chceme dopomoci učitelům k efektivní výuce a motivovat je k práci na salesiánských školách. Školy nabízejí vzdělání dětem ze všech sociálních skupin, často i v odlehlých místech, a pokračují tak v odkazu českého misionáře salesiána otce Jana Meda, který v této oblasti obětavě podporoval vzdělávání a napomohl zřízení mnoha vesnických škol.

Úroveň vzdělání učitelů (na školách, které Jan Med založil nebo jejichž žáky dnes podporujeme z Čech placením školného) je nízká. Školy nemají prostředky na kvalifikované učitele ani na další vzdělávání těch, kteří v nich již působí. Po získání praxe mnoho učitelů odchází do státních škol, na kterých mají zajištěný stálý (a vyšší) plat. Bosco Mangaal bude pro pedagogy ze škol zapojených do projektu pořádat vzdělávací kurz pro učitele (probíranými tématy budou např. osobní rozvoj, hravá výuka a využití potenciálu dětí, možnosti neformální vzdělávání, apod.).

Salesián otec Anthony, zodpovědný za projekt, vychází z vlastních zkušeností: „Cílem je učitel, který není pouze přítomen, ale je při výuce aktivní a žáci, kteří se do školy těší.“


Podpořme indické učitele a dejme dětem šanci na dobré vzdělání!

Darem 550 Kč přispějete indickému žákovi na školné na půl roku, darem 1300 Kč umožníte indickému učiteli zúčastnit se vzdělávacího kurzu.
2800630202/2010
Chcete-li podpořit vzdělávání indických učitelů, uveďte, prosím, specifický symbol (SS) 502 a pro dar na školné SS 510.

Ráda Vám vystavím potvrzení o daru, napište, prosím, při zadávání platby do poznámky Váš e-mail.
Marie Jenišová, koordinátorka péče o dárce, marie.jenisova@sadba.org