Vzdělávacího kurzu pro učitele v SV Indii se zúčastnilo téměř 300 pedagogů!
Projekt v SV Indii

Projekt vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii má za sebou první kvartál. Bohužel, pandemie koronaviru ochromila běžný život také v Indii a vzdělávací kurz pro učitele byl po dobu trvání karanténních opatření nařízených vládou pozastaven.

Jak se projektu dařilo?

K 14. lednu byla na účet partnerské organizace Chingmeirong Don Bosco Society, která projekt zaštiťuje, poslána částka 13.038 USD. Aktuální číslo zapojených škol je 24. Z toho patnáct škol podporuje přímo projekt, dalších devět škol bylo zapojeno dodatečně pro velký zájem ředitelů těchto škol o vzdělávací kurz pro jejich pedagogy. Nejbližší ze zúčastněných škol jsou v okruhu 15 kilometrů, ta nejvzdálenější 100 kilometrů od sídla organizace Bosco Mangaal, která vzdělávání realizuje. Pro potřeby týmu zajišťujícího vzdělávání učitelů pořídila organizace Bosco Mangaal nové auto.

V lednu se uskutečnily první kurzy – formou dvoudenního setkání (tzv. TEA = Teacher‘s Effectiveness Animation) s přednáškami, skupinovými diskusemi a reflexemi. Celkem se zúčastnilo 179 učitelů z projektových škol (z toho 75 mužů a 104 žen). Školy připojené mimo projekt vyslaly celkem 118 pedagogů (53 mužů a 65 žen).

V únoru realizační tým navštívil ty školy, jejichž pedagogové se nemohli zúčastnit lednových setkání, a bylo realizováno individuální školení. Proběhla také diskuse o roli rodičů ve vzdělávání. Zde mohli učitelé získat řadu podnětů v této oblasti.

V březnu se uskutečnilo další setkání učitelů (TEA). Tématem byla atmosféra ve školní třídě. Cílem bylo reflektovat a přemýšlet o různých výchovných metodách, které učitelé aplikují, a zdůraznit význam kreativního prostředí a pozitivní atmosféry při výuce.

Zpětná vazba od ředitelů zúčastněných škol:
 • Savio School: „Všimla jsem si změn v postojích pedagogů. Je u nich vidět více zájmu. Bylo to poprvé, kdy se všichni učitelé zúčastnili pro ně  připraveného programu. Aktivně se zapojovali a vládla mezi nimi pozitivní nálada. Jejich vzájemné sdílení po skončení programu bylo velmi inspirující.“

 • Blossom Hebron School: „Tím, že jsem se téměř celého setkání účastnil spolu s mými učiteli, mohu říci, že připravený program byl velmi užitečný. Učitelé byli velmi pozorní. Jsem si jistý, že se toho spoustu užitečného dozvěděli a v novém školním roce, který začíná v únoru, uvedou teorii i do praxe.“

 • St. Joseph‘s School: „Jsem velmi vděčný Bosco Mangaal Týmu – Otci Anthonymu, paní Martě a panu Lawrencovi za jejich osvětu při dnešním programu. Ačkoliv setkání trvalo pouze jeden den, jsem přesvědčený, že se moji učitelé dozvěděli mnoho užitečného. Sám jsem se také zúčastnil a hodně mě obohatily přednášky na téma Role učitele ve 21. století, Teambuilding ve škole a Význam radostné atmosféry při výuce. Studenti z toho budou mít také užitek díky učitelům.“

 • St. Paul‘s School: „Je pro mě milou povinností poděkovat Bosco Mangaal Týmu za to, že přijeli až k nám, aby nás povzbudili. Přednášky byly poutavé, se zajímavými tématy. Všiml jsem si, že během celého programu byli učitelé soustředění. Žákům se bude určitě lépe učit díky kreativnějším metodám ve výuce. Budeme všichni pracovat týmově.“

A co přineslo školení zúčastněným pedagogům?
 • Školení nám pomohlo lépe porozumět naší roli učitele a vychovatele.
 • Více si důvěřujeme.
 • Výuka by měla být více hravá.
 • Dobře připravené hodiny budou žáky bavit a učení tak pro ně bude radostnější.
 • Učitelé mezi sebou i vedením musí spolupracovat, pracovat jako tým ve prospěch svých studentů.
 • Rodiče jsou ve vzdělávacím systému velmi důležití a měli by být ve vzdělávání dětí zapojeni.
 • Musíme se soustředit na každého studenta ve třídě, zejména na ty, kteří mají speciální potřeby.
 • Je mnoho různých alternativních metod, jak udržet pozornost žáků a jejich disciplínu.

 • Mít povědomí o dětské psychologii nám pomůže lépe jednat se studenty.
 • Více si uvědomujeme rozdílné rozumové schopnosti žáků
 • Žáci se mnohem více naučí v prostředí otevřeném pro spolupráci.
 • Myslet se studenty (ne myslet jako studenti) a být s nimi jim napomůže ve vzdělávání.
 • Mnoho z nás si myslí, že tohle byl nejlepší program pro učitele, i díky různým tématům, skupinovým aktivitám, hrám, diskusím, sdílení atd.
 • Ani dva, ani tři dny nejsou dostatečné. Velmi rychle nám to uteklo, hodně jsme se díky školení dozvěděli.