Hotový manuál i další školení
Situace v Indii se v posledních týdnech stále zhoršuje a země je opět v koronavirové krizi. Školení učitelů byla znovu pozastavena, přesto se s námi tým podělil o několik úspěšně realizovaných aktivit.

První školení v tomto roce i nový manuál

Dříve než nová vlna pandemie uzavřela v Indii školy a salesiánská střediska, proběhlo v měsíci lednu jedno dvoudenní školení pro učitele na téma potřeby a požadavky. Zúčastnilo se všech 12 pedagogů školy.

„Upřímně děkuji týmu Bosco Mangaal za obětavou práci pro naše učitele a žáky, za věnovaný čas a energii. Školení nás obohatilo a oživilo novými dovednostmi a poznatky z pedagogiky. Těším se na další školení.” (ředitel Blossom Hebron School)

Podařilo se dokončit a poslat do tisku Manuál pro učitele. Každý z účastníků školení, kterým jsou manuály určeny, se tak bude moci vracet k obsahu školení a inspirovat se uvedenými aktivitami při každodenní výuce.

Máme radost, že se letos do projektu zapojily dvě nové školy. Jejich ředitelé sami kontaktovali organizaci Bosco Mangaal, aby zvýšili kompetence pedagogů a dosáhli tak kvalitnějšího vzdělávání žáků. Tyto školy nahradily v projektu dvě jiné, ve kterých učitelé zúčastnění školení neměli motivaci získané poznatky ve výuce dále rozvíjet.

Kurzy nejen pro pedagogy

V únoru tým uspořádal pro studenty závěrečných ročníků tzv. orientační dny. Cílem bylo povzbudit studenty, pomoci jim odhalit jejich kvality a posílit zdravé sebevědomí. Poté, co nemohli školu kvůli pandemii navštěvovat, měli příležitost znovu nalézt motivaci a touhu jít za svými sny.

V únoru byl školám předán příspěvek na školné pro podporované děti.

„Vážím si porozumění týmu Bosco Mangaal vůči našim studentům, na něž dopadla tíha pandemie. Příjem jejich rodičů není dostatečný, aby si mohli dovolit uhradit školné v plné výši, příspěvek od českých dárců je jim velkou pomocí, prosím vyřiďte i jim mé poděkování.” (ředitel St. Joseph’s School).

V březnu proběhla další dvě školení pro učitele, jehož tématem byla motivace. Celkem se zúčastnilo 31 pedagogů.

Vítáme také dvě nové tváře v týmu Bosco Mangaal

Paní Alphonsa Ngoruh

Paní Alphonsa vystudovala na univerzitě v Novém Dillí jazykovědu. Má pracovní zkušenosti jak z pedagogického prostředí nebo neziskových organizací, tak z komerční sféry. Tým Bosco Mangaal v ní získal cennou školitelku, která pedagogům předává své poznatky zejména z poradenství, a můžeme očekávat, že se díky ní nejen zkvalitní školení učitelů, ale také rozšíří obzory učitelů.

Paní Lilly Inka

Paní Lilly vystudovala humanitní obor pod univerzitou v Nagalandu. Učila v několika školách, včetně salesiánských, a mohla tak poznat různé osudy svých žáků i svých kolegů. Na srdci jí leží zejména učitelé prvního stupně, kteří jsou těmi, kdo vedle rodiny dávají základ výchovy budoucím generacím.

Školné na další půlrok

Velmi si přejeme, aby se děti mohly dále radovat z toho, že se jim dostalo možnosti studovat a měnit své životy. Prosíme vás, připojte se k nám a pomozte jim zachovat přístup ke kvalitnímu vzdělání. Pro rodiče 350 dětí, které podporujeme, představuje příspěvek na školné velkou pomoc!

Číslo účtu veřejné sbírky: 2800630202/2010, specifický symbol pro dar na školné: SS 510