Kněz na skútru přijíždí do Jihlavy

Jan Med, jihlavský rodák znovu „navštíví“ své rodné město. 15. června 2022 si připomeneme mimořádný osud a život Jana Meda, salesiána a misionáře, který prožil téměř celý svůj život v Indii, v rámci vernisáže Kněz na skútru a misijní dobrovolnictví.

Během vernisáže, která bude zahájena v 16.30 h prohlídkou fotografií a infopanelů, na vás čekají také informace a promítání dokumentu o Janu Medovi, přednáška dobrovolníků, kteří působili v Indii, divadlo Víti Marčíka – Malý princ, indické pohoštění aj. Účast kromě jiných přislíbil i synovec Jana Meda – Jiří Med s rodinou a přáteli.

Jan Med je pro většinu Jihlavanů neznámou osobou – přesto však stojí za to se s ním seznámit. Tento mimořádně skromný, pracovitý a houževnatý muž se narodil v Jihlavě roku 1916 a ovlivnil svým životem rozlehlou oblast severovýchodní Indie, území téměř čtyřikrát větší než Česko. Jeho život byl plný těžké práce, nepohodlí a odříkání, jak už tehdy život misionářů býval. Navzdory tomu se mu podařilo vybudovat mimořádné dílo. Stal se zakladatelem funkčního školského systému, který pomáhá získat vzdělání dětem dodnes.

Během studia na škole u salesiánů se Jan Med rozhodl pro kněžskou dráhu. Brzy po složení slibů poznal, že jeho osudem mají být misie. A tak nasedl roku 1935 na palubu zámořského parníku a odplul do Indie, která se mu stala druhým domovem.

Nejprve působil na jihu a postupně se díky své houževnatosti vypracoval až na pozici provinciála, hlavního představeného celé země či velké oblasti – v Medově případě se jednalo o celou jižní Indii. V té době začala jeho „budovatelská éra“, kdy stavěl školy a snažil se změnit postavení dětí z chudých rodin. Vyvstala otázka, jak být v kontaktu se všemi potřebnými v tak rozsáhlé oblasti. Cestování vlaky a autobusy bylo tehdy velmi složité. Jan Med odmítl velkého chevroleta, kterého dostal darem, a zvolil pro své cesty mnohem skromnější a praktičtější skútr, i proto že měl rezervu pro případ píchnutí. Najezdil s ním tisíce kilometrů, často v nebezpečném horském terénu a sám.

Byl rovněž nadšeným a nadaným muzikantem, hudba ho provázela od dětství. Zpěvník duchovních písní, který v Indii vydal, vyšel v nákladu přes sto tisíc výtisků a dodnes se používá ve všech katolických i protestantských chrámech v Indii. Na svou rodnou vlast nikdy nezapomněl, pravidelně psal domů dopisy na psacím stroji a děkoval v nich svým dobrodincům a dárcům. Až do své smrti je prosil o pomoc pro „své“ indické děti, kterých na sklonku života podporoval hodně přes tisíc.

Výstavu o Janu Medovi pro vás připravila nezisková organizace SADBA, z.s., která navázala na dílo Jana Meda a snaží se jako on podporovat indické žáky a indické učitele v rámci projektu Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii.

Těšíme se  na vás!