Projekt v SV Indii

Velká voda v Manipuru

Stát Manipur na severovýchodě Indie, kde sídlí naše partnerská organizace Don Bosco Mangaal realizující projekt na vzdělávání učitelů a studentů, dnes zasáhla ničivá povodeň. Po přívalových deštích stoupla hladina řek…

A navzdory všemu se učí!

Situace v údolí a v okrajových částech Manipuru je nepředvídatelná, protože neustále propukávají nové vlny násilí. Přetrvávají etnické rozbroje i nadále znesnadňují výuku na školách v severovýchodní Indii. Někteří ze…

Násilí vzdělávání nepřeje

Zaběhnutý projekt vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii narušily počátkem května etnické nepokoje mezi komunitou Meitei (tvořící cca 50 % obyvatel státu Manipur) a dalšími komunitami. Současná situace Důvodem byl požadavek…

TEA není čaj

TEA je zkratka pro Teachers effectivness animation neboli způsobu zvýšení animace pro zvýšení efektivity učitelů prostřednictvím speciálního kurzu, jež proběhl v rámci projektu Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii. Toto čtvrtletí…

Vyhnout se nudným odrhovačkám

Děti v indických školách bojují s mnoha překážkami. Problémy přináší nejen nutná „multijazyková“ výbava, se kterou se žáci potýkají, ale chybějí také peníze na školné a kvalifikovaní učitelé. Pomoc s…