Svět misií

Velká voda v Manipuru

Stát Manipur na severovýchodě Indie, kde sídlí naše partnerská organizace Don Bosco Mangaal realizující projekt na vzdělávání učitelů a studentů, dnes zasáhla ničivá povodeň. Po přívalových deštích stoupla hladina řek…