Misijní kaleidoskop č. 38 – červen 2024

           ČÍSLO 38 / červen 2024

Migranti a uprchlíci nejsou jen figurkami na šachovnici lidstva, říká v jednom ze svých poselství papež František a jen „kultura setkávání“ dokáže podle něj vytvářet spravedlivější a lepší svět. Pojďme se blíže seznámit s těmi, kteří se nikoli vlastní vinou ocitli ve velmi tíživé situaci a potřebují naši pomoc a pochopení.

Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. (Lv 19,34)


Uprchlíci a migranti

Migrant není totéž co uprchlík, přesto můžeme obě skupiny definovat jako lidi, kteří jsou na cestě. Mají svá lidská práva, která by měla být respektována, chráněna a naplňována, i specifické potřeby a práva chráněná zvláštní právní úpravou. Migrace je obvykle chápána tak, že se jedná o dobrovolný proces, například že jde o osoby, které překračují hranice s cílem najít lepší ekonomické příležitosti. V případě uprchlíků tomu tak nikdy není, neboť ti se nemohou bezpečně vrátit domů a mají proto podle mezinárodního práva nárok na zvláštní ochranu.

Přistěhovalci tvoří významnou část pracovní síly v mnoha nejvyspělejších zemí světa.Podle Organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD) mají tyto země zájem o nové pracovníky z řad imigrantů, částečně kvůli stárnutí jejich obyvatel. Mnoho průmyslových zemí se snaží získat vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Více než 140 zemí ratifikovalo mezinárodní úmluvu, která je zavazuje dodržovat práva uprchlíků. Debata o právech uprchlíků se týká hostitelských zemí západní Evropy, ačkoli některé africké a asijské země poskytují útočiště ještě většímu počtu uprchlíků. Některé z nich, jako Pákistán, ale mezinárodní dohody o právním postavení uprchlíků nepodepsaly. Řada států svou azylovou politiku nedávno zpřísnila, což podle OSN v některých případech vedlo ke snížení počtu uznaných uprchlíků. (OECD)

S čím se musí vypořádat
  • Opustění své země, svých kořenů > bolestivé a těžké rozhodnutí, ke kterému dochází často kvůli nemožnosti důstojně žít ve své domovině nebo kvůli ohrožení života.
  • Náročná a často nebezpečná cesta > cesta plná nebezpečí, kde jde opravdu o život, nelegální přechody hranic, hrazení vysokých úplatků, zneužívání všeho druhu (sexuální zneužívání, otrocká práce, obchod s lidmi, hrubé zacházení a násilí, zapojováení do nelegální činnosti apod.
  • Problém s azylovou procedurou > život v utečeneckých táborech s lidmi, které jsem si nevybral/a, byrokratické obstrukce, dokazování legitimnosti žádosti o azyl, další problémy se zneužíváním, násilím.
  • Kulturní šok a proces začleňování se do života země, která poskytla azyl > život v cizí zemi není jednoduchý: jiný jazyk, jídlo, jiná mentalita lidí, problém s nepřijetím, stesk po domově, nedůvěra v okolí, odlišný styl života, ztráta svých blízkých a přátel, problematická byrokracie, nedostatek prostředků k obživě, riziko, že se dotyčný/á stane obětí zneužívání všeho druhu, kontaktování mafiemi i gangy z rodných zemí a vynucování spolupráce v nelegálních činnostech apod.
  • Bolestné začleňování do pracovního procesu a hledání zaměstnání > problémy nedostatečné kvalifikace, zneužívání neznalosti zákonů země a vlastních práv, nižší platové ohodnocení atd.Obrázek s citátem ke sdílení


Výzva

Popovídej si s někým, kdo má zkušenost s uprchlíky či migranty nebo jím sám je.


Celý červnový zpravodaj je ke stažení zde: 24 červen 2024 Kaleidoskop Cz Fin