Misijní kaleidoskop č. 7 – listopad 2021

Učedníci misionáři  

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. (Žalm 42,12))

Listopadové modlitby se ponesou za těmi, kteří trpí  trpí psychickými problémy, a to především depresemi a úzkostí. Dnešní doba s sebou nese hodně stresujících situací, pocitu osamělosti, nejistot…. Abychom se nedostali  do spárů deprese, musíme o své psychické zdraví pečovat. Pomůže nám v tom sedm zásad psychohygieny a živý vztah s Bohem.

Nasdílejte některou z přiložených infografik organizace Nevypusť duši (sedm zásad psychohygieny, kam se obrátit v případě nouze, co dělat, když má váš bližní problém i jak správně naslouchat lidem, kteří depresí či úzkostí trpí) a modlete se za ty, kteří právě procházejí „temnotou“.

Jak se starám se o své duševní zdraví? Mám dostatek času na načerpání sil, odpočinek, relaxaci? Mám si s kým popovídat a komu se svěřit?

Celý zpravodaj ke stažení zde. 21 Listopad Misijni Kaleidoskop Cz