Misijní kaleidoskop č. 34 – únor 2024

           ČÍSLO 34 / únor 2024

Tento měsíc se modlíme za všechny, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a věnujeme se jim i ve vydání tohoto čísla Misijního kaleidoskopu. Vzpomínáme též na všechny staré a těžce nemocné salesiány, obzvláště ve Španělsku.


Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
(Mt 11,28)

Duchovní potřeby těžce nemocných a umírajících

Vedle tělesných, duševních a sociálních mají lidé i potřeby duchovní, ať už se hlásí k nějaké konkrétní náboženské tradici, nebo ne. Pro někoho je jádrem duchovního života vztah k Bohu, pro jiné spiritualita spočívá v tom, jak sami sebe vnímají ve vztahu ke druhým, zemi nebo celému vesmíru. Rozdíly v chápání duchovní reality jsou mezi jednotlivými duchovními směry, ale i v rámci jednoho konkrétního náboženství se lidé mohou lišit v tom, jaký vztah k duchovnímu světu zaujímají, nebo jak se duchovně ke světu vztahují. Z tohoto důvodu jsou spirituální potřeby někdy zřejmé více, jindy méně.

Obecnou duchovní touhou člověka trpícího nevyléčitelnou smrtelnou nemocí je hledání smyslu a cíle života a umírání, naděje na to, že se stane zázrak, nebo hledání cesty k nesmrtelnosti. Někteří o nalezení smyslu toho, co se děje, usilují v rámci své duchovní nebo náboženské víry, jiní se poohlížejí jinam.
Můžete se domnívat, že víte, v co váš blízký věří. Přesto bude možná třeba oslovit jej a pohovořit si s ním, co skutečně v této oblasti potřebuje. Zvláště nyní, kdy čelí všemu, co s sebou smrtelné onemocnění přináší.

 


Obrázek s citátem ke sdílení


Výzva

Věnuj svůj čas nemocnému člověku, zvláště tomu, kterého na kterého jeho blízcí nemají čas.


 

Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít navěky.
(Jan 11,25)

Celý únorový zpravodaj je ke stažení zde: 24 Unor Kaleidoskop Cz Fin