Misijní kaleidoskop č. 33 – leden 2024

           ČÍSLO 33 / leden 2024

Rozdělení křesťanů do různých vyznání je často důsledek dávných sporů, kterým už moc nerozumíme. Současný svět nepotřebuje jedinou monolitní církev, ale zoufale potřebuje něco, co by ho spojovalo. Modlíme se za dar různorodost i a za jednotu, o které mluvil a kterou si přeje Ježíš.

Ve středu všech křesťanských tradic bije jedno srdce…


Bůh je láska

Bůh je láska a je také  Bohem společenství. Ve svaté Trojici myslí jeden na druhého, vše realizují jeden s druhým, vycházejí vstříc jeden druhému ve všem, co chtějí a co dělají. Je to opravdová láska, která se sdílí a která hledá blaho druhého. Je to harmonie vztahu. Jejich vzájemná láska je tak veliká, že „přelívá“. Z toho čerpáme my – lidé a celé stvoření. Skrze Ducha Svatého nás včleňují do svého středu a spolupracují s každým z nás. To můžeme nazvat povoláním.

Jednota v Bohu

Jednotu v Bohu si můžeme dobře uvědomit při bližším prozkoumání ikony letnic. V horní části ikony nad apoštoly je symbolicky znázorněno nebe v podobě půlkruhu, z něhož nad sestupují paprsky. Dole je v oblouku vidět svět (řecky kosmos) zobrazený jako muž v královském rouchu, držící v rukou látku s dvanácti svitky. Apoštolové jsou vyobrazeni sedící proti sobě, ve dvou řadách. Všichni apoštolové jsou umístěni ve stejné rovině, což je symbolem  toho, že v Duchu svatém všichni jsme si rovni.

 

 

… jednota neznamená uniformitu, nýbrž sladění růzností v Duchu Svatém.“
papež František.


Výzva

Zúčastni se bohoslužby bratří a sester křesťanů jiných vyznání nebo jiného obřadu například řeckokatolického.


Celý lednový zpravodaj je ke stažení zde: 24 Leden Kaleidoskop Cz