Misijní kaleidoskop č. 20 – prosinec 2022

ČÍSLO 20 / PROSINEC 2022

Neziskové organizace jsou nedílnou součástí každé vyspělé společnosti a angažují se v mnoha oblastech. Pomáhají znevýhodněným lidem, působí ve zdravotnické oblasti, kulturní, vzdělávací a v mnoha dalších. Nevytvářejí zisk pro svůj vlastní prospěch, ale pro ty, jimž pomáhají či pro rozvoj samotné organizace. Neziskovým organizacím často pomáhají dobrovolníci.

Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.
(Mt 25,40)

Výzva

Pročti si alespoň jedno svědectví misijního dobrovolníka na www.adopcenablizko.cz

Obrázek ke stažení a sdílení

Co je dobrovolnictví

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví bývá zapojení se do činnosti neziskové organizace. O dobrovolnictví mluvíme i v případě, když člověk něco dobrovolně daruje jiným (peníze, věci, čas, úsilí). Důvody k dobrovolnictví bývají morální – potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd. Časová náročnost dobrovolných činností je různá, odvrácenou stránkou je to, že někdy může dojít až k syndromu vyhoření.
Aby člověk mohl být dobrovolníkem, musí mít správnou motivaci. Nezištným pomáháním druhým se člověk naučí se mnoho nových věcí, lépe pozná sám sebe a stává přínosem pro společnost.

Buď připraven na dobrodružství, nové lidi a výzvy, které tě čekají.
Netrap, se pokud není v tvých silách pomoci obětem katastrof či dětem v nouzi,
není možné pomoci všem, ne každý si to může finančně nebo i časově dovolit.
Pomáhej tak, jak ti dovolí tvá životní situace a tvé svědomí. Buď především dobrým člověkem!


Celý zpravodaj ke stažení zde:22 Prosinec Kaleidoskop Cz