Giving Tuesday – touha pomáhat!
Nezařazené, Sadba

Světový den štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Celý svět včetně Česka se v úterý 29. listopadu 2022 spojí, aby konal dobro. SADBA se k této kampani rovněž připojila s výzvou Děti potřebují budoucnost.

Myšlenku sounáležitosti a pomoci potřebným neseme již 17 let. Jsme přesvědčeni o tom, že celosvětové dění i dění u nás jsou vzájemně provázány. Proto vidíme v naší práci smysl a chceme v ní i nadále pokračovat. Přečtěte si o naší činnosti. Budeme rádi, pokud vás to, co děláme, osloví, a budeme vděčni za jakoukoli podporu.

Co děláme

Primárním cílem Sadby je podpora chudých dětí všude ve světě. Děti podporujeme zejména prostřednictvím dobrovolníků, které vyškolíme a následně posíláme do světa, aby s nimi sdíleli kus jejich životní cesty. Dětem mnohdy  více než  hmotné dary pomůže více získání motivace a touhy po vzdělání, kterou jim tito mladí lidé přinášejí. Otevírají jejich obzory a dávají jim naději. S dobrovolnictvím se můžete blíže seznámit na našich stránkách adopcenablizko.cz, které se tomuto tématu primárně věnují. Naleznete na nich dopisy, jenž dobrovolníci posílají, životní příběhy dětí i vhled do zcela odlišného kulturního prostředí.

Nedílnou součástí  naší pomoci je i finanční podpora – prostřednictvím krátkodobých či dlouhodobých misijních projektů jako je například náš aktuální projekt Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii a placení školného dětem z chudých venkovský ch oblastí.

Zbylá část našich aktivit je osvětového charakteru. Přes deset let připravujeme vzdělávací projekt Dnes jím jako… pro základní a střední školy. Jeho účelem je přiblížit našim dětem život v rozvojových zemích a podpořit myšlenku sounáležitosti mezi lidmi. V létě organizujeme česko-anglický tábor iSEC pro dospívající. Kromě toho vydáváme různé publikace, letáky, knihy našich dobrovolníků, publikujeme články na webu, sociálních sítích apod. Pod hlavičkou projektu Darujme vzdělání podporujeme konkrétní salesiánská střediska v chudých částech světa pomocí nákupu dárkových poukázek.

Podpořte nás na #GivingTuesdayCZ a pomozte nám dále šířit myšlenky solidarity napříč národy a kulturami.Děkujeme!

Kromě vzdělávání rozdáváme také radost

… a lásku!