Vzdělávání má být pro všechny

Naše misijní pomoc pravidelně směřuje také do DR Kongo. Šance získat vzdělání se díky našemu projektu, jenž navzdory mnoha obtížím při realizaci úspěšně pokračuje, více přiblížila také k dětem z chudých rodin i k dětem bez rodičů, ale i k žákům s nižším studijním potenciálem.

Zakončení školního roku

Po několika měsích tu opět máme povzbudivé zprávy z Konga, ze škol, kde pomáháme. Podle školního kalendáře pro základní a střední vzdělávání skončilo na konci října období školní docházky a výuky. Následovaly tři dny volna, na které se všichni zaslouženě těšili. Byl to důležitý okamžik, jak pro vyučující, tak pro studenty. Pedagogy, narozdíl od studentů, čekal ještě jeden úkol – shromáždit všechna hodnocení za uplynulé dva měsíce výuky.


Konečně zasloužené volno!

Známky mají pomáhat

„Známky a hodnocení jsou pro nás spíše podpůrné instrumenty, pomocí nichž se snažíme zmapovat, jak si žáci a studenti osvojili probíranou látku“ svorně tvrdí vyučující. Na jejich základě se pak pedagogové snaží vytvořit takový přístup k mladým, aby měli i ti nejméně nadaní a nejslabší jedinci možnost vybrat si takové vzdělávací projekty, na které stačí a které jsou schopni úspěšně dotáhnout až do konce.

„Děkujeme všem dobrodincům, díky nimž můžeme pracovat na kultivaci školského prostředí a za to, že můžeme dávat našim mladým to nejcennější – čas a možnost vzdělávat se.“