O budoucnosti evropských salesiánských misií se jednalo v Praze

Praha hostila dvanáctičlennou skupinu delegátů pro misie z celého světa. Hlavním tématem byl zejména tzv. Projekt Evropa, jenž nemá za cíl nic menšího, než znovu probudit salesiánské charisma v Evropě, druhým tématem bylo Salesiánské misijní dobrovolnictví.

Delegáti pro misie z několika zemí světa se sjeli druhý říjnový víkend do Prahy-Kobylis. Bylo to první setkání, které proběhlo po třech letech izolace a on-line mítincích naživo. Jedním z hlavních témat byl Projekt Evropa (zahájen r. 2008) – aneb jak obnovit salesiánské charisma na starém kontinentu. Evropa se pomalu a jistě sama stává misijním územím – největší výzvou tedy bude nejen úprava koncepce salesiánských děl a příprava komunit na příchod misionářů často z úplně jiných kulturních prostředí, ale také pomoc samotným misonářům, aby se dobře začlenili do nového prostředí.


Jedna z porad v knihovně kobyliského salesiánského střediska v Praze

Dalším tématem bylo Salesiánské misijní dobrovolnictví – jaké výzvy přináší pro komunity, jaké s tím souvisí problémy a jak probíhá příprava dobrovolníků v jednotlivých provinciích? Jaký byl dopad částečného přerušení či dokonce úplného pozastavení přípravy nových dobrovolníků v některých zemích v době covidu? Přinesla tato doba také nějaká pozitiva a nové možnosti?*
Tématem dobrovolnictví se v rámci celé salesiánské rodiny zabývá iniciativa Advisory Board of Salesian Mission Volunteer Service (Poradní sbor Salesiánské misijní dobrovolné služby), vzniklá během covidu, jež má za cíl podporovat spolupráci, zkvalitňovat služby salesiánských dobrovolnických organizací a obohacovat Salesiánské misijní dobrovolnictví v celé salesiánské kongregaci. Více info zde.

Různorodá skupina se na závěr pobytu pokochala krásami staré Prahy i kuchařským uměním – tradiční česká jídla měla úspěch. Celý pobyt byl završen společnou mší sv. s kobyliskou farností v kostele sv. Terezie za doprovodu skvělé kobyliské scholy.


V popředí vpravo je současný delegát pro misie a ředitel Sadby Jaroslav Fogl, uprostřed stojí jeho předchůdce Pavel Gambi Ženíšek, nyní člen misijního týmu v Římě. 


Takovou tlačenici nezažila kobyliská sakristie už dlouho…

Přejeme všem delegátům, aby toto setkání přineslo plody a Evropa se stala dobrým domovem mnoha nových misionářů!

Martina Mončeková (SADBA)

______________
* V českém salesiánském prostředí se povedlo dopady na dobrovolnickou službu minimalizovat – díky pohotovosti členů přípravného týmu byla setkání téměř okamžitě převedena do on-line prostředí a komunikace s budoucími dobrovolníky nemusela být přerušena. Zároveň bylo využito všech možností, které umožňovala epidemiologická situace, k fyzickým setkáním.