Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – srpen 2020

Alfred Maravilla, SDB, náš hlavní rádce pro misie předkládá ve svém úvodníku téma naděje. Jak se vyhnout deziluzi a malomyslnosti, únavě…. Jak nezavřít okno naději? Žít dnes v misijním duchu znamená ponechat okno naděje dokořán otevřené, tak jako to dělal Don Bosko.

Mám vizi naděje? Jaké jsou známky naděje, jež kolem nás vnímáme?…

MISIONÁŘ VRACÍ NADĚJI MLÁDEŽI

Otec Roger, konžský misionář v Ugandě čelí beznaději denodenně a ve svém poselství mimo jiné říká: „Jako misionář v Palabeku se setkávám s řadou výzev. Našim mladým lidem chybí prakticky vše: vzdělání, zdravotní péče, duchovní péče, jídlo…Ale výzvou, která vás zasáhne opravdu hluboce zasáhne je uvědomění, že jednáte s lidmi, kteří v životě ztratili veškerou naději a smysl života. Má největší radost, a to co považuji za svůj největší úspěch mezi mládeží v Palabeku, je, když je vidím opět se usmívat. Don Bosko vrátil úsměv do tváří zoufalých lidských bytostí, které jsou privilegovanými Božími dětmi.“


Celý zpravodaj si můžete stáhnout a přečíst zde.