Misijní kaleidoskop č. 29 – září 2023

           ČÍSLO 29 / ZÁŘÍ 2023

Zářijový kaleidoskop se věnuje lidem žijícím na okraji společnosti. Tzv. sociální vyloučení má více podob, například nemusí nutně znamenat chudobu, přestože s ní úzce souvisí.

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (Gal 5,2)

Lidé na okraji společnosti

Lidem na okraji společnosti se říká také sociálně vyloučení lidé. Zákon definuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Jsou to lidé či skupiny, kteří trpí nedosažitelností zdrojů, nemohou uplatnit své schopnosti, mají omezenou možnost volby, nezažívají pocit bezpečí a cítí se bezmocní. To vše jsou překážky toho, aby měl člověk slušnou životní úroveň a užíval svých občanských, kulturních, hospodářských, politických a sociálních práv.

Příčiny mohou být vnější i vnitřní. Zjednodušeně řečeno: vnější příčiny nelze ovlvnit, vnitřní příčiny si lidé často způsobují sami.

Různé podoby chudoby

Výzva

Promluvte si s člověkem, kterým ostatní opovrhují. Může to být třeba spolužák ve třídě, nebo neoblíbený kolega, člověk žijící na ulici…

Obrázek ke stažení a sdílení


Celý zpravodaj ke stažení zde: 23 Září Kaleidoskop Cz Fin