Misijní kaleidoskop č. 12 – duben 2022

ČÍSLO 12 / DUBEN 2022

Dubnové číslo misijního kaleidokopu je věnováno zejména dění na Ukrajině. Kromě jiného přináší také pohled na to, jak můžeme na tuto těžkou situaci reagovat jako křesťané – jak se nenechat ovládnout nenávistí a uchovat si Kristův pokoj.

Výzva

Pomodli se za mírové řešení válečného konfliktu na Ukrajině.

Modlitba za mír

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.

O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.

Amen.

Obrázky ke stažení a sdílení


Celý zpravodaj ke stažení zde: 22 Duben Misijni Kaleidoskop Cz Final