Misijní zpravodaj Cagliera 11 – únor 2023
Svět misií

č. 170 / únor 2023

Misijní aspirantát jako most mezi službou a formací

Po první světové válce začala v katolické církvi nová misijní éra. tehdy založil blahoslavený Filip Rinaldi časopis Gioventù Missionaria, aby oživil salesiánské misijní skupiny a v roce 1922 založil první aspirantát v Ivrea, určený k přípravě budoucích misionářů ad gentes. Brzy poté byly založeny další misionářské aspirantáty v Itálii, Španělsku, Velké Británii a Francii. Návrh byl takový, že by aspirující misionáři byli po středoškolském studiu vysláni do misií, kde by zahájili noviciát a absolvovali počáteční formaci u místních salesiánů.
V současném formačním procesu kongregace je postnoviciát formační fází, ve které se prohlubuje charismatická identita. Proto je to nejvhodnější fáze pro seriózní misijní rozlišování o tom, kde je mezi salesiány nejživější a nejštědřejší nadšení pro misie. Po konzultaci se svým duchovním vůdcem, svým ředitelem a provinciálem může spolubrat napsat hlavnímu představenému svou misijní disponibilitu.
Dnes je salesiánský aspirantát považován za přirozený most mezi službou mládeži a počáteční formací. Přestože existují různé typy salesiánských aspirantů (např. aspiranti vysokoškoláci nebo středoškoláci apod.), primárním cílem salesiánského aspirantátu je doprovázet mladé lidi, kteří vyjadřují touhu a ochotu rozlišovat, zda je Bůh volá k salesiánskému životu, a jsou ochotni se vydat na cestu rozlišování, aby pochopili, zda je tato počáteční přitažlivost skutečně voláním od Boha a zda mají správné předpoklady, aby jej přijali.
Aspiranta v tomto rozlišování provází jak formační tým, tak i další aspiranti, kteří se společně dotknou salesiánského stylu práce, jsou pozvolna zasvěcováni do apoštolské činnosti zejména misijního působení a formují svoji osobnost tak, aby dospěli jako muži a křesťané. Aspirantovi se tak pomáhá odhalit, zda Boží volání pro něj směřuje k salesiánskému životu, k němuž je poté veden, nebo k jiné cestě.
Proto dnes, spíše než mít misijní aspirantát, je pro všechny aspiranty důležitější, aby měli smysluplné misijní zkušenosti, zejména zapojení do nějaké formy misionářské dobrovolnické aktivity.

P. Alfred Maravilla, SDB, hlavní rádce pro misie

„Mějme zájem o duchovní život – o život s Bohem. Mějme zájem o modlitbu, svátosti, vybudujme si k nim hezký vztah a naučme se z nich radovat.
Modlitbu prožívejme jako radostnou slavnost – zapalme si třeba svíci, zpívejme si, střídejme modlitby, aby se nestaly únavnou rutinou.
Mši svatou vždy za někoho obětujme, zpověď prožijme jako slavnost, která vrací krásu naší duši.“
papež František


K ZAMYŠLENÍ
> Jak můžeme v mladých vzbudit touhu a ochotu objevit Boží volání?
> Jak můžeme v naší výchovně pastorační komunitě vzbudit silnou misionářskou citlivost?

Světová populace katolíků, kněží a misijních center

Kontinent Populace Katolíků % katolíků v populaci Osob na jednoho kněze  Misijních center bez kněze 
Afrika 1 350 mil. 259 mil. 19,2% 26 000 70 200
Amerika 1 100 mil. 650 mil. 59,1% 8 350 20 100 
Asie 4 600 mil. 151 mil. 3,3% 43 450 36 900
Europa 730 mil. 285 mil. 39,1% 4 350 430
Oceánie 43 mil. 11 mil. 25,6% 9 150 870
Celkem 7 823 mil. 1 346 mil. 17,2% 14 950 128 500

Zdroj: Agenzia Fides


Kompletní únorový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde:     (v angličtině)