Misijní kaleidoskop č. 22 – únor 2023

ČÍSLO 22 / ÚNOR 2023

Farní společenství je základní buňka církve. Tvoří samostatné společenství, hlásá Boží slovo, pomáhá potřebným.

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. (1 Kor 1,9)

Výzva

Navštiv jiné farní společenství, než je to tvoje.

Obrázek ke stažení a sdílení

O farnosti

Farnost je společenství věřících vymezené místem a pod vedením duchovního správce, jenž zastupuje biskupa. Je to základní buňka církve – církev v menším provedení. Původ slova farnost se datuje již od dob apoštolů – „parochia“ znamená ve starořečtině bydlet vedle sebe, přeneseně soused. Všechny funkce, které farnost zastává, plnily už její starověké předchůdkyně v prvních křesťanských obcích.

Čím se farnost vyznačuje

  •  je zřizována biskupem a je mu podřízena jako součást diecéze
  •  má vlastní kostel s křtitelnicí
  • má vlastního faráře
  • ve většině případů má územní hranice
  • hlásá Boží slovo, slaví Večeři Páně, žije v jednotě a lásce
Víte, že…
  • Až do konce 12. stol. byla duchovní služba soustředěna na 20 českých a 8 moravských hradech (tzv. hradská soustava)?
  • Současný systém farní správy v zemích bývalé rakouské monarchie pochází z doby církevních reforem císaře Josefa II.?
  • Podle sčítání účastníků bohoslužeb v roce 2019 chodí minimálně jednou týdně do kostela 375 tisíc obyvatel ČR?


Celý zpravodaj ke stažení zde: 23-unor_kaleidoskop_cz_fin