Misijní kaleidoskop č. 25 – květen 2023

ČÍSLO 25 / KVĚTEN 2023

Uvnitř církve působí mnoho společenství a hnutí a je tomu tak dobře. Sám papež František vyzývá k novosti a otevřenosti ke změnám. Různorodost je velkým přínosem – přináší čerstvý vítr prostřednictvím nových myšlenek a pohledu na naši víru.

„A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. (1 Kor 12,28)

Výzva

Seznam se s některým hnutím uvnitř naší církve, zjisti si o něm informace a zamysli se nad tím, jakým způsobem obohacuje církev.

Obrázek ke stažení a sdílení

Co přináší křesťanská společenství a hnutí církvi

Nedílnou součástí církve jsou společenství a hnutí. Mohou být velmi prospěšná, protože přinášejí nové myšlenky a pohled na křesťanskou víru, slouží a pomáhají druhým. Nová společenství pomáhají znovu získat sílu křesťanské zvěsti (kérigma), rozvíjí se učení (didaché), vzbuzují odvahu svědčit (martyria) a trpělivost (hypomoé) v naději, že z této setby vzklíčí nový život. Mnoho hnutí v současné církvi se nepokládá za „hnutí“, ale chce být nazýváno živou církví. Společenství či hnutí ale mohou vést také k rozdělení a kontroverzím, pokud se jejich názory a postoje střetnou s názory a postoji církve jako celku..

Na co dbát při vytváření společenství

  1. Aby se nevyčleňovalo. Musí být vždy součástí církve a farního života, na kterém se spolupodílí, vytváří jej a obnovuje působením Ducha svatého v každém členu společenství a tím i církve.
  2. Na vytváření prostoru pro naslouchání, sdílení víry a osobního života z víry i těžkostí s tím spojených.
  3. Na jednotu v různorodosti.
  4. Na pravidelnost, rozmanitost a tvořivost setkávání.
  5. Na budování vzájemných vztahů.
  6. Na svobodu každého člena se setkávat či nesetkávat.
  7. Na život z Božího slova a ze svátostí (především eucharistie), ze služby bližním a ze společného liturgického slavení.
  8. Na otevřenost vůči církvi a světu (žádné elitářství).

„V lidských sdruženích se někdy objevuje pokušení hledat osobní prospěch, uplatňovat vlastní ambice, zviditelňovat se. Avšak služba má zůstat službou, nikdo si ji nemůže přivlastnit, protože sloužit znamená dávat.” Papež František

 


Celý zpravodaj ke stažení zde: 23 Květen Kaleidoskop Cz