Misijní kaleidoskop č. 5 – září 2021

Jak můžeme chránit životní prostředí a boží stvoření?  

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. (Gen 1, 28)

Zářijové číslo Misijního kaleidoskopu vybízí mimo jiné k ochraně životního prostředí. Seznamte se s příběhem mobilu, věci, bez které si už málokdo umí představit svůj život. Jeho cesta na regály našich obchodů je hodně dlouhá a v mnoha případech je vykoupená dětskou prací, válkou a ničením životního prostředí.


Těžba coltanu, důležitého prvku pro výrobu elektrotechnických součástek, v DR Kongo

Salesiáni působí také v Austrálii a Oceánii – 107 salesiánů a koadjutorů v 15 centrech. Díla jsou velmi funkční a hojně vyhledávána širokou veřejností. Salesiáni spolupracují společně s laiky, kteří se zajímají o ducha a poslání Dona Boska. Například na Samoi, která je i nadále bohatým zdrojem povolání, místní salesiáni postupně přebírají větší odpovědnost za vedení rozšiřujícího se počtu a rozmanitosti jejich děl.


Děti na Samoa

Pomozte přírodě! Pozvi své kamarády, spolužáky, rodinné příslušníky apod. a zkuste vyčistit od nepořádku blízké okolí svého bydliště, park, les…
Zamysli se nad tím, jak moc k životu potřebuješ stále nové věci.

21 Září Misijni Kaleidoskop Cz