Malí misionáři jdou do světa
Sadba

V srpnu se v Rumburku ozýval halas dětských hlasů. Setkali se tam malí misionáři z celé České republiky. 

Společně s 13 dětmi z různých koutů Česka jsme se vydali po stopách mladého misionáře Zeferino Namuncurá. Objevovali jsme ctnosti tohoto mladého indiána který nám byl průvodcem celý týden. Na začátku tábora si děti po vzoru indiánů vytvářely svoje písmo, zasadily si řeřichu, vyrobily si vlastní přístřešek. Setkali jsme se také s Caglierem, který Zeferina ovlivnil, vyšlapali si “Cestičku do nebe” a vyzkoušeli si výrobu koktejlů . Společně také nacvičovaly písně a divadlo pro návštěvu domova pro starší sestry Voršilky v Jiřetíně pod Jedlovou. Tím naše aktivity pro místní nekončili. V pátek jsme pozvali místní děti na faru a společně s účastníky tábora pro ně připravili dětský den. To byl pro všechny asi největší zážitek. Děti si mohly zkusit, kolik radosti udělá, když pro druhého něco vytvoří. Místní děti byly nadšené z toho, že jejich vrstevníci byly schopní jim připravit aktivity, které je bavily a že nebyly soupeři, ale pomáhaly jim, aby vše splnily. Závěrečný večer tak bylo jasné, že se všichni účastníci misionáři opravdu stali a mohli tak odjet za svými rodiči a sourozenci a pokračovat ve svém misijním působení i doma.