Misijní kaleidoskop č. 37 – květen 2024

           ČÍSLO 37 / květen 2024

Život je dar, který přijímáme a ve službě druhým opět odevzdáváme, možností a konkrétních způsobů, jak ho prožít, je mnoho. Jsme povoláni jak k životu samotnému, tak i ke konkrétnímu způsobu, kterým ho prožijeme, ať už jde o životní stav, konkrétní službu nebo zaměstnání.

Potom jsem uslyšel Pánův hlas: „Koho pošlu? Kdo nám půjde?“ „Zde jsem, pošli mě!“ odpověděl jsem. (Iz 6,8)

Formy povolání

Podob povolání, ke kterým nás Duch svatý zve, je mnoho. Odpovídají totiž na potřeby lidí a doby, ve které právě žijeme. Kromě tradičních forem, jako je povolání k manželství, k diecéznímu kněžství nebo řeholnímu zasvěcenému životu, se dnes setkáváme i s formami novějšími, jako je povolání k životu a k poslání v různých hnutích nebo laických společenstvích, která bývají mnohdy spojená s určitou spiritualitou nebo charismatem konkrétní řeholní rodiny, nebo povolání k různým podobám soužití zasvěcených osob, kněží, rodin, které spojuje totéž poslání, nebo třeba i povolání k životu „single“ – k životu ve světě bez manželství. Určité povolání je třeba rozpoznat a rozhodnout se pro něj.Formace u salesiánů aneb jak se stát salesiánem

Tato infografika zábavným způsobem připodobňuje různé stupně salesiánské formace k cestě, jak se stát fotbalovým reprezentantem. Misijní kaleidoskop vás seznámí také s formací u sester FMA


„Pozorná a starostlivá péče je znamením zdařilého povolání. Je svědectvím života, kterého se dotýká Boží láska.“ (Poselství Svatého Otce ke Světovému dni povolání)Obrázek s citátem ke sdílení


Výzva

Zamysli se nad svými vlohami a dary, které jsi dostal, abys mohl sloužit Bohu a svým bližním. Poděkuj za ně v modlitbě.


Celý květnový zpravodaj je ke stažení zde: 24 Květen Kaleidoskop Cz Fin