Misijní víkend v Karlíně
Nezařazené

Už třetím rokem vyrážejí děti z různých koutů Česka na misijní víkend a chaloupku, aby si užily program plný her, něco nového se naučily a strávily čas se svými kamarády. Letošní víkendovka proběhla druhý dubnový víkend v pražském Karlíně, tradičně pod vedením otců Jardy a Hynka.

Sešli jsme se v pátek večer a hned po krátkém seznámení s novými účastníky i animátory jsme vyrazili k nedalekému kostelu svatých Cyrila a Metoděje. V přilehlém parku pak začala etapovka. Děti si vyzkoušely, jaké to je nechat se vést poslepu – důvěřovat někomu, koho nepoznávají, stejně jako kdysi učedníci putující do Emauz. Jejich příběh nás pak provázel celým víkendem.

Pomocí hry jsme se seznámili se sedmi hlavními hříchy a povídali jsme si o slavení eucharistie. Spoustu zábavy přineslo pečení placek – nekvašeného chleba. V cíli odpolední procházky, na Vítkově, se každý mohl o tu svou podělit s ostatními. Po večerní bohoslužbě následoval biblický AZ kvíz. Oba týmy předvedly skvělé výkony, po třetím kole hry už ale byl čas jít spát.

 

Nedělní snídaně doplněná o dobroty od maminek, které děti přivezly, byla opravdu sváteční. Ještě slavnostnější ale byla mše svatá. Po ní jsme se vydali do karlínských ulic potěšit několik neznámých kolemjdoucích – někomu udělal radost povzbudivý vzkaz, dalšímu vlastnoruční obrázek, jiní ocenili vtip a milý rozhovor. Navíc každé takové zastavení přineslo dobrou náladu i nám.

Po výborném obědě nastal čas se rozloučit. Domů jsme odjížděli možná trochu unavení, ale hlavně nadšení ze setkání s kamarády. A snad i plní zážitků z etapovky a modliteb, ale i fotbalu, vybíjené a spousty spontánních her, na které se přeci jen v nabitém programu také našlo místo.

SADBA