Misijní kaleidoskop č. 30 – říjen 2023

           ČÍSLO 30 / ŘÍJEN 2023

Tajemné slovo synodalita – je odvozené od slova synoda, které značí dialog mezi křesťany ve jménu církve: o životě církve, o dialogu se světem, o problémech, které se týkají dnešního lidstva. Synodalita pak charakterizuje život a poslání církve, které vnímá jako Boží lid, který společně putuje a shromažďuje se v síle Ducha svatého, aby hlásal evangelium.

Slovo “synoda” obsahuje vše, co potřebujeme pochopit: znamená “jít společně”.
Každý je protagonistou, nikdo nemůže být považován za pouhého statistu. papež František

Synodální shromáždění – říjen 2023

Synodální shromáždění proběhne od 4. do 29. října 2023, v říjnu v roce 2024 proběhne druhé.
Letošní synodální shromáždění bude zaměřeno na to, jak může církev lépe zapojit své členy do svého života a poslání. Bude zpracovávat podněty a podklady, jež souvisejí se třemi hlavními tématy: růst ve společenství tím, že přijímáme všechny, nikoho nevyjímaje; uznání a docenění přínosu každého pokřtěného s ohledem na misii; určení řídících struktur církve a její dynamiky.
Pro ty, které toto téma zajímá doporučujeme k pročtení dokument Národní syntéza o synodalitě, který si můžete stáhnout níže (poslední odrážka). Mimo jiné jsou v něm závěry dizkuzních synodních skupin i závěrečné výstupy z nich vzešlé. Ačkoli zní název dokumentu nepřitažlivě a nečtivě, diskutuje témata důležitá napříš časem i všemi vrstvami společnosti. Jsou jimi například: potřeba vztahu, místa k prožívání společenství, život ve společenství, lidé na okraji atd.

Další informace naleznete také zde:
https://www.synoda.cz/coze/narodni-synteza/


Modlitba papeže Františka za zahájení synody

Přijď, Duchu svatý.
Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života,
chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností.
Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním,
nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse.
Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali.
Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu.
Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

Amen


Výzva

Provázej synodu svoji modlitbou.


Obrázek ke stažení a sdílení


Celý zpravodaj ke stažení zde: 23 říjen Kaleidoskop Cz