Setkání delegátů pro misie na Maltě
Svět misií

Provinční delegáti pro misijní animaci regionu střední a severní Evropy se 12.–15. října 2023 sešli v Siemě na Maltě a společně sdíleli informace a zkušenosti ohledně působení salesiánů-misionářů i dalšího směřování salesiánských misií.

Setkání byli přítomni P. Alfred Maravilla, generální rádce pro misie, P. Pavel Ženíšek z týmu Mission Sector Team, delegáti z Irska, Francie, České republiky, Slovenska, tří polských provincií (PLN, PLE, PLS) a Malty. Setkání bylo okamžikem sdílení informací, zkušeností ale i praxe na různá témata. Alfred Maravilla se podělil o informace o nadcházejících oslavách 150. výročí první misijní výpravy salesiánské kongregace, jejíž součástí bude přehodnocení činnosti misionářů a misijního ducha salesiánů v kontextu dnešní doby.

Zajímavým prvkem setkání byl příspěvek od člena Misijní společnosti svatého Pavla, řeholní kongregace založené na Maltě, jejíž charisma se soustředí na misijní působení. Příspěvek se týkal evangelizace v dnešní Evropě a byl založen na úvahách kardinála Josepha Ratzingera a rabína Jonathana Sackse. Na tomto reflektivním zasedání se k delegátům připojili spolubratři v počáteční formaci, která je v současnosti na Maltě. Během zasedání probíhal bratrský a obohacující dialog.

Akce byla zakončena několika kulturními návštěvami Valletty, Imdiny a jeskyně, kde svatý Pavel tři měsíce žil, když na Maltě ztroskotal cestou do Říma.

zdroj: ANS