Misijní kaleidoskop č. 27 – červenec 2023

           ČÍSLO 27 / ČERVENEC 2023

Eucharistie – neuchopitelné tajemství víry a svátost lásky, díky níž zůstává Ježíš stále s námi. Bezvýhradné naplnění láskou a hluboké společenství s Bohem…

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. (Jan 6,51).

Slovo „eucharistie“ pochází z řečtiny a znamená díkůvzdání. Je to památka Ježíšovy poslední večeře, hostina, oběť, skutečná Kristova přítomnost mezi námi. Aktuální Misijní kaleidoskop přináší krásné modlitby k této oltářní svátosti a vzpomíná na všechny věřící v Pákistánu, aby i oni mohli přijímat Ježíše v eucharistii.

V Pákistánu je pouze 1,5 % křesťanů – katolíků a protestantů, naprostá většina obyvatel vyznává Islám (96,5 %). Křesťané mají ve společnosti jen málo příležitostí…

Výzva

Udělej si osobní adoraci v kostele. K inspiraci můžeš využít i níže uvedených textů.
Adorace pro kohokoliv

Obrázek ke stažení a sdílení


Celý zpravodaj ke stažení zde: 23 červenec Kaleidoskop Cz Fin