Misijní zpravodaj Cagliera 11 – červen 2023
Nezařazené

č. 174 / červen 2023

Tématem červnového Cagliera11 je mimo jiné péče o stvoření, které je naším společným posláním… Je to zároveň i téma Salesiánského misjního dne.

„Bůh stvořil muže a ženu a umístil je do zahrady, „aby ji obdělávali a střežili ji“ (Gn 2,15)

Nezasloužený dar

Stvoření je nezaslouženým darem od Boha. Jeho krása odráží nekonečnou krásu našeho Stvořitele. V centru pozornosti sociálního učení církve stojí vnitřní svatost lidského života a důstojnost lidské osoby, stvořené k obrazu a podobě Boží (Gn 1,26). Úcta, kterou dlužíme Bohu, našemu Stvořiteli, se promítá do úcty k lidskému životu a k důstojnosti každé lidské osoby, jakožto i do péče o celé stvoření. Nechráníme proto přírodu pro ni samotnou. Náš závazek pečovat o Boží stvoření není ústupkem žádné ideologii nebo lobbistické skupině. Je to spíše požadavek naší křesťanské víry…

část úvodníku Alfréda Maravilly, hlavního rádce pro misie

K ZAMYŠLENÍ,  REFLEXI A KE SDÍLENÍ
> Proč se musím starat o stvoření?
> Co mohu konkrétně udělat pro ochranu našeho společného domova?

Více o Salesiánském misijním dni naleznete zde: www.sadba.org/salesiansky-misijni-den


Kompletní květnový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2023.06 Cg11 Eng Fin (v angličtině)