Velikonoce v pohraničí
Exdobrovolníci, Sadba

Je velikým povzbuzením, když do farnosti, do které pravidelně přichází jen pár osob, přijede skupinka mladých lidí, kteří chtějí pomoci a připravit obřady velikonočního třídení. A přesně tak tomu bylo o těchto Velikonocích v krásném koutu naší země – v Českosaském Švýcarsku, kdy mohla farnost v Rumburku prožít čas velikonoční prodchnutý energií a nadšením bývalých dobrovolníků…

Pro nás, ex-dobrovolníky, bylo velkou ctí zapojit se do přípravy obřadů ve farnosti, kterou spravuje Marcel Hrubý, laik, který zasvětil svůj život opravě kostelů v Českosaském Švýcarsku a zároveň se stal administrátorem farností v širokém okolí. Prožili jsme tím krásné chvilky, které zahrnovali jak sederovou večeři* na Zelený čtvrtek, tak duchovní program Velkého pátku a přípravu slavnostního obřadu Vzkříšení na Bílou sobotu. Byl to krásný prožitek, vidět, jak i těch pár lidí, kteří přišli na bohoslužbu, bylo nadšených, jak se do všeho zapojili a ocenili, že jsme tam byli.

Samozřejmě nechyběly výlety do Jetřichovic a Varnsdorfu. A tak už se těšíme na příští rok, kdy zase společně navštívíme další farnost, ve které budeme moci podpořit svojí přítomností místní věřící.

Jaroslav Fogl


* rituální večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví