Misijní kaleidoskop č. 23 – březen 2023

ČÍSLO 23 / BŘEZEN 2023

Aktuální číslo Misijního kaleidoskoopu se zabývá citlivým tématem, a to zneužíváním v církvi. Přestože je to nesmírně obtížné, je nutné o tomto problému mluvit, modlit se všechny oběti a snažit se nacházet účinné formy prevence.

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. (Mt 18,6)

Výzva

Najdi si informace o tom, jaká je prevence sexuálního zneužívání. Pomodli se za oběti sexuálního zneužívání.

Obrázek ke stažení a sdílení

Zneužívání v církvi

Toto nesmírně citlivé téma se dočkalo široké publicity koncem 80. let minulého století. Případy přitáhly značnou pozornost médií a veřejnosti po celém světě. Papež František ve svém Listu všemu Božímu lidu z 20. srpna 2018 velmi naléhavě vyzval všechny věřící k postu a modlitbě za proměnu prostředí v církvi, které umožňovalo pohlavní zneužívání, zneužívání moci i svědomí a posléze je krylo.
Papež pojmenoval příčiny zneužívání takto: „Na začátku nestojí sexuální zneužití, nýbrž zneužití moci a svědomí. Tento jev nazval klerikalismem a jako jeho prevenci připomněl Ježíšova slova, že moc je určena ke službě.“
Se zneužíváním – obzvláště nezletilých – se však lze setkat všude tam, kde se kumuluje větší množství dětí a mladých lidí – v klubech mládeže, sportovních kroužcích, internátech apod. Že se jedná o závažné téma dokládá i fakt, že bylo toto téma předloženo k řešení jako jedno z klíčových témat i v rámci předsednictví v Evropské unii (Vít Rakušan, ministr vnitra).

Víte, že…

  • Papež František zřídil 22. března 2014 Papežskou komisi pro ochranu nezletilých.
  • V letech 2004 až 2014 bylo propuštěno z duchovního stavu 848 katolických kněží a 2572 bylo potrestáno menšími tresty a papež schválil odvolávání biskupů, kteří budou krýt sexuální útoky kněží.

Celý zpravodaj ke stažení zde: 23 Brezen Kaleidoskop Cz Fin