Misijní kaleidoskop č. 8 – prosinec 2021

Katecheté

Tento měsíc je věnován všem, keří vyučují náboženství. Být katechetou neznamená být jen zaměstnaný, ale především povolaný. Přečtěte si v Misijním kaleidoskopu promluvu papeže Františka určenou uvšem katechetům, nebo se níže nechejte inspirovat katechetovým desaterem.

Desatero katechety

• Ve své farní komunitě buď všemi způsoby, které dané potřeby vyžadují, ve službě výchovy k víře.
• Buď přívětivý vůči všem, rodičům i dětem, aby se ve tvém úsměvu na rtech každý setkal s dobrotou boží, která nás činí šťastnými.
• Každý den se modli za děti a jejich rodiny, aby Duch svatý osvítil tebe i je na cestě života.
• Komunikuj a spolupracuj s farářem a s ostatními katechety a často se s nimi setkávej.
• Čti a rozjímej Boží slovo, abys přizpůsobil svůj život Kristu a abys mohl jeho samého věrně předávat druhým podle okolností, ve kterých se nacházíš.
• Nepřebírej styl nudného nebo přísného učitele či učitelky, nenazývej náboženství „hodinou“, ale spíše setkáním nebo zkušeností křesťanského života.
• Nezanedbávej svou rodinu tím, že budeš zůstávat příliš dlouho ve farnosti; spíše se ji snaž zapojit do své služby.
• Buď připraven použít Slovo, mluvit se všemi, sdílet se o radosti a naděje, potěšit toho, kdo to potřebuje.
• Neměj jiné touhy, než ty, které si Ježíš přál pro druhé: aby měli život v plnosti, aby žili  v radosti, aby byli dokonalí v jednotě.
• Účastni se eucharistie vždy, když můžeš, osobně prožívej svátost smíření a každý večer pros Ducha svatého, aby podepřel tvé povolání.

Celý zpravodaj ke stažení zde 21 Prosinec Misijni Kaleidoskop Cz