Laskavý pozdrav z Kolumbie od českého misionáře P. Václava Koupila
Svět misií

Sedmdesát let kněžství letos oslavil český misionář P. Václav Koupil, SDB

Celý salesiánský život prožil v jihoamerické Kolumbii, převážně v hlavním městě Bogotě. Vyučoval tam církevní právo, byl ředitelem salesiánského ústavu a vikářem církevního tribunálu. Z jeho videoposelství, které nám do ČR zaslal, je patrné, že je tělem i duchem salesiánem, i když „v. v.“, tedy ve výslužbě, a že za své poslání pokládá podporovat spolubratry salesiány, kteří nemají tolik času k modlitbě.

Spiritualita Dona Boska se mu stala určující směrovkou i ve stáří, kdy je třeba také „pracovat, ale jinak“, „číst hodně pomalu, pozorně uvažovat“ a vidět v salesiánských prostorech – jako jsou hřiště, škola, sport, hudba, divadlo – „teologická místa, kde najdeme Pána Boha“. Není to čirý a jakoby vydestilovaný Don Bosco?

Otec Václav končí svůj pozdrav úsměvem a krásným poselstvím: „Bůh vždy na prvním místě!“

převzato z sdb.cz

 

P. Václav Koupil působí už 67 let jako misionář v Kolumbii. Letos 2. července oslavil 70. výročí kněžského svěcení a 1. října dožije 97 let. Rád vzpomíná na svoji vlast, místo, kde vyrůstal, na své mládí i kněžskou formaci.

Jeho poselství pro nás má velkou hodnotu. Je to velmi milé, pro mne „první setkání“ s ním. Obdivuji nejen to, že na nás myslí a hlásí se k nám, ale i tu jeho češtinu po tak dlouhé době.” (Marek Sklenář, SDB)

 

Marek