Cagliero – Sal. volontariát

Velikonoce s EX

Zkratkou EX familiárně nazýváme naše bývalé dobrovolníky (též Exáci), kteří jsou důležitou součástí našeho společenství. Cílem velikonoční akce bylo prožít společně s nimi svátky a obřady v misijních farnostech ČR…

Proč jsem se na další víkend tolik těšila? Vlastně sama nevím. Mám v životě spoustu očekávání, často si myslím, že všemožná rozhodnutí spočívají jenom na mně. Cagliero (přípravný kurz Adopce…