V rodině je třeba si povídat

O prvním květnovém víkendu 3.–5. 2024 se skupinka rodin bývalých salesiánských dobrovolníků setkala v malém městečku Brtnice na Vysočině. Hlavním tématem byla komunikace mezi lidmi, zejména však v rodinách

Tvůrci dialogu je letošním tématem Salesiánského misijního dne 2024, které provázelo i naše „rodinné“ setkání. Sobotní diskuzní program se odvíjel v témže duchu – na téma dialogu bylo nahlédnuto z  několika stran, avšak hlavně z hlediska komunikace a dialogu v rodinách.
Děti se s radostí podívaly na animovaný film ze skutků apoštolů. To, že mohu být Ježíšovým učedníkem, který nemusí být vždy přijatý a milovaný, podtrhlo rovněž Boží Slovo při slavení Eucharistie.

Odpolední procházka rodin a večerní posezení u ohníčku doplnilo skvělou atmosféru. Byl i prostor pro sdílení zkušeností s tím, jak se zapojit do aktivit Sadby a salesiánské rodiny. Nedělní mší sv. ve farnosti, procházkou po krásném městečku zakončenou připraveným obědem, na kterém nechyběl místní pan farář, jsme hezky prožitý víkend zakončili.

Jaroslav Fogl

Malebné městečko Brtnice…