23. dopis z Mongolska – Nové začátky

Nová salesiánská přítomnost, nový školní rok, nový sociální servis a nový kostel v provozu

Vážení přátelé,

srdečně vás zdravím z Mongolska na prahu Vánoc. Psaní těchto řádků mi dává příležitost poohlédnout se zpátky a děkovat za věci, které zde Bůh koná. O některé z nich bych se rád s vámi podělil.


Potravinová pomoc nejchudším rodinám v Šovó

Nová přítomnost

S příchodem bratra Kryštofa, informace, kterou jsem zakončil minulý dopis, začala nová přítomnost salesiánů v Šovó, již třetím místě po Ulánbátaru a Darkhanu.
Podobně, jako mladé rodiny, které začínají žít skromně svůj život, i my tři salesiáni v Šovó jsme tyto měsíce prožívali podobně: téměř bez nábytku, kuchyňského vybavení, postelí apod. Dodnes stále nemáme např. postel, mikrovlnou troubu… I přes skromné začátky cítíme Božího požehnání. Bůh dokáže snáze pracovat ve skromnosti, než v komfortu a blahobytu. Na obrázku vidíte poličku ze starých přepravek a PET lahví jako nábytek v mém pokoji.

Uvolňování a nový školní rok

Po skoro dvou letech lock-downu se zavřenými školami, se v září konečně opět otevřely. Ne tak, jako před dvěma lety. Kvůli stále trvající pandemii někteří žáci měli školní výuku jeden týden ve škole, druhý týden pak doma. Jiné školy, např. technická škola Don Bosco, měla povolenou prezenčně jen praktickou výuku. Teoretické předměty museli být jen on-line kvůli minimalizovaní počtu žáků ve třídách.

Don Bosco filmový festival

Kromě mnoha negativních stránek nabízí světová pandemie i nové příležitosti. Jednou z nich je letos poprvé konaný Don Bosco Global Youth Film Festival (DBGYFF). Mladí do 30 let mohli vyjádřit svou naději o budoucnosti krátkými vlastnoručně vytvořenými videi.
Tato celo-kongregační nabídka dorazila v polovině srpna i do Mongolska a stala se pro nás výzvou a probuzením po dlouhých měsících pozastavených aktivit. Mladí v Darkhanu i v Šovó se začali učit sdílet vize svých nadějí, pracovat s kamerou, natáčet i stříhat film. Do uzávěrky v polovině října se nám podařilo odevzdat tři krátké filmy!
Celkově mladí odevzdali 1686 krátkých filmů, z nichž bylo vybráno 110 k promítání na mnoha mnoha místech světa v druhé polovině listopadu. Videa jsou stále dostupná na webu festivalu https://www.dbgyff.com/.

Pozitivní

V neděli 17. října jsem šel spát dřív, protože jsem se cítil víc unavený než normálně. Po třech nech odpočinku s mírnými teplotami jsem šel 20. října nakonec na COVID-19 test. Po měsících čekání tak došlo i na mě. Marodil jsem v Ulánbátaru, kde se o mě spolubratři královsky starali. Po dvou týdnech karantény jsem šel k lékaři s jednou naší pracovnicí. Ta ale říkala, že klidně mohu počkat venku, že doktoru stačí můj pas a že mě vidět vůbec nepotřebuje. Že není zapotřebí ani žádný další test. Stačí, že je to min. 10 dnů od pozitivního testu… a basta. I tak se dá řešit zřejmě přetížené zdravotnictví.

Tři roky čekání na svěcení

Měli jste někdo třikrát odloženou svatbu? Nebo kněžské svěcení? Tak náš dnes již P. Peter Sajža měl tu čest! Jde o druhé mongolské povolání. Na kněze už měl být vysvěcen před třemi lety, ale to nečekaně zemřel místní biskup Václav… Skoro dva roky jsme čekali na nového biskupa, jímž se stal v srpnu 2020 P. Giorgio. Ten plánoval vysvětit jáhna Petera na kněze 14. listopadu 2020. Tři dny před tím ale začal první lokální přenos COVID-19 a s tím velmi velmi přísný lock-down. Třetí pokus byl plánován v malé skupině věřících na konci září 2021. Přijel i nuncius z Jižní Koreje… Ale několik dní před svěcením se zjistilo, že náš milý jáhen Peter je nečekaně COVID „pozitivní“. „Zkusme tedy odložit jeho svěcení na 7. října, poslední možný den, kdy zde ještě nuncius bude!“ Já jako jediný čestně vybraný zástupce salesiánů se měl také účastnit. Ráno jsem vyjel na svěcení do Ulánbátaru na kole (cca 40 km). Při příjezdu mě vítal br. Josef, že se prý žádné svěcení nekoná. Že je teď pro změnu „pozitivní“ nuncius a zřejmě i biskup Giorgio…

Věřte nevěřte, 20. října 2021, v den kdy jsem byl pro změnu pozitivně testován já, byl ve vší skromnosti konečně vysvěcen na kněze nás milovaný Peter Sanža. Bohu díky!

Nový web

Všechno zlé je k něčemu dobré! Po pravdě řečeno, můj COVID neměl žádný těžký průběh. Druhý týden nemoci, stále ještě v karanténě, jsem dostal impuls studovat, jak vylepšit náš pět let starý a zřídka aktualizovaný web. Následovaly hodiny a hodiny studia, psaní, programování… Výsledkem je nově upravený web www.dbmongolia.org ve třech jazycích, silně inspirovaný českým salesiánským webem.

EAO mediální vzdělávání

Od září začal náš generální dům v Římě organizovat on-line vzdělávání v oblasti sociální komunikace. Celý kurz se koná podle tzv. regionů, my v Mongolsku patříme do Jihovýchodní Asie a Oceánie (EAO). Zhruba jedenkrát měsíčně tak máme vzdělávací Zoom konference, kterých se také spolu s několika dalšími z Mongolska účastním.

Day Caring center

20. října se nekonalo jen dlouho očekávané kněžské svěcení, ale i otevření dlouho připravovaného „Day caring centra“ v Šovó, zařízení, kam přichází děti po škole dělat si za pomoci našich učitelů domácí úkoly a dohánět pandemií zameškanou výuku. Součástí je také stravovací program, ve kterém dětem dáváme oběd a svačinu. Je to velká pomoc zaměstnaným rodičům a investice do budoucnosti celé mongolské společnosti.

První bohoslužby po 18 měsících čekání

Až do konce září jsme v naší farnosti Svaté rodiny v Šovó neměli žádné aktivity ani žádné bohoslužby. I když byl kostel dokončen více než před rokem, mezi téměř 20 potřebnými razítky stále jedno chybělo. Dotyčný úředník byl těžko k zastižení a když už, tak měl stále nějaké výhrady. Před 14 dny, po celodenním čekání na poslední razítko, jsem se dozvěděli, že byl zatčen kvůli korupci…

Díky uvolňování COVID opatření a otevření škol, začalo být myslitelné začít alespoň nedělní bohoslužby. Ale kde? Trochu potají jsme začali v nově opraveném kulturním centru jen s našimi nejbližšími spolupracovníky. I přes komplikace s kolaudací jsme nakonec mohli začít nový liturgický rok 28. listopadu v novém kostele. Bez velké slávy, bez biskupa… Postupně probouzíme zatoulané farníky a v pravý čas přivítáme i biskupa.

I přes dlouhý lock-down farnost „nezemřela“. Mnoho mladých, dětí i dospělých přichází hledat Pána. Nejsou pasivní. I když mnozí ještě nejsou pokřtěni, každý se nějak zapojuje. Po pravdě, v ČR jsem nikde neviděl skupinu mladých, co sobotu co sobotu kostel uklízí, pečou a připravují nedělní liturgii. Přijeďte, a uvidíte!


První mše v nově otevřeném kostele v Šovó na 1. neděli adventní.

Tři slova otce biskupa

V sobotu 11. prosince jsme měli všichni misionáři v Mongolsku po více jak roce v katedrále duchovní adventní obnovu s naším biskupem. Shrnout ji lze třemi klíčovými slovy: duchovní hloubka, společenství a hlásání evangelia.

To je nakonec i to, co bych vám rád popřál k letoším Vánocům. Kéž v záplavě starostí dokážeme jít na hloubku a prožít opravdové setkání s narozeným Ježíšem Kristem i mezi sebou navzájem. A kéž se pak také staneme hlasateli dobré zprávy všem okolo nás.

Přeji vám z dálek vše dobré, srdečně děkuji za veškerou podporu a žehnám vám i vašim blízkým do nového roku. A můžete-li, také se za nás pomodlete.

P. Jára Vracovský SDB, prosinec 2021


Kontakt: P. Jára Vracovský SDB | vracov@gmail.com | Skype: vracovky
Mobil: MN: +976 9440 8091, CZ: +420 732 951 497 (jen SMS)
Více informací můžete nalézt na www.dbmongolia.org a na: ● facebook: dbmongolia.org
Všechny možnosti podpory naleznete na www.dbmongolia.org/cs/darci/.