Pečovat o přírodu a pomáhat bližním
Sadba, Svět misií

Letošní v pořadí již třetí Misijní chaloupka se nesla v duchu péče a pomoci bližním i přírodě a toto téma se odráželo ve všech aktivitách. Co všechno prožilo 17 malých misionářů?

Po řádné duchovní přípravě jsme nejprve vyčistili od odpadků Naučnou stezku u Dymníku poblíž Rumburku,

…pomohli jsme několika starším lidem s domácími pracemi v Rumburku, Jiříkově a okolí a navštívili domov důchodců, kde jsme zazpívali několik křesťanských písniček. „Babičky a dědečkové“ se pak rozpovídali o svých životech a nakonec nám zazpívali i oni 🙂

Také jsme pomáhali připravit hry pro děti z azylového domu v Jiřetíně a setkali jsme se s tělesně hendikepovanou paní, pro kterou jsme také nachystali program a která nás uvedla do tajů nejrůznějších překážek pro vozíčkáře.

Už teď se těšíme na další ročník.
Vaši misionáři