Zpět v Mongolsku s novým posláním – 15. dopis P. Járy Vracovského z Mongolska

Misijní kurz na UPS v Římě, pouť po Svaté zemi a návrat do Mongolska s novým posláním.

Menu