Zpět v Mongolsku s novým posláním – 15. dopis P. Járy Vracovského z Mongolska
Misie v Mongolsku

Misijní kurz na UPS v Římě, pouť po Svaté zemi a návrat do Mongolska s novým posláním.