Krok za krokem

Trošku jiný přípravný víkend

Ve dnech 24.–26. ledna proběhl již čtvrtý z série osmi přípravných víkendů pro misijní dobrovolníky v klášteře sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova v Rajhradu.

Tentokrát víkend proběhl ve stylu duchovní obnovy s vyvrcholením v podobě výběru země, kde chce daný dobrovolník působit po dobu 1–12 měsíců.

Snové poslání

20 dobrovolníků bylo doprovázeno přípravným týmem. Význačným hostel byl provinciál salesiánů P. Petr Vaculík, který v sobotní přednášce přirovnal sen o životním poslání Dona Boska k posláním každého z nás a poukázal na to, že každý má v unikátním Božím plánu své jedinečné povolání, které pak může uplatňovat ve všeobecnějším povolání jako je kněžství, manželství čí zasvěcený život. Dobrovolníci měli příležitost k tichu a meditaci, ale i ke svátosti smíření, přímluvné modlitbě, a k rozhovorům s ostatními dobrovolníky i s doprovázejícím členem z týmu.

Výstupem víkendu bylo nejen vykročení a konkrétnější rozhodnutí k misijnímu dobrovolnictví, ale též setkání s Bohem, sám se sebou a k dalšímu kroku poznávání osobního místa v Božím plánu a následná radost z toho kým je Bůh a kdo jsem já v něm.

Tomáš Hájek