Vyslání dobrovolníků je před námi

Další Aksanti a slavnostní vyslání dobrovolníků 2020/21 je tady. A bude se konat v Hradci Králové

Letošní přípravný ročník kurzu Cagliero – Adopce nablízko byl opravdu specifický. Některé víkendy jsme museli zrušit, některé posunout. Ročník by ale nešel ukončit bez slavnostního vyslání. To letos proběhne o víkendu 11. – 13. září v Hradci Králové v Kuklenách

V sobotu se všichni dobrovolníci, jejich přátelé i rodiny můžou těšit na Aksantiprogram pro hosty připravený odjíždějícími dobrovolníky. Slavnostní vyslání proběhne o den později 13. 9. 2020 při mši svaté v 10:00 v kostele sv. Anny.

Kolik dobrovolníků vycestuje?

Přípravou prošlo 20 mladých lidí, vysláno jich bude 11.  Někteří svůj odjezd odložili na příští rok. Z důvodů pandemie nešlo absolvovat krátkodobou službu, takže měsíční dobrovolníci do Bulharska snad vyrazí v příštím roce. Dobrovolníci vyslaní letos budou sloužit (pokud situace dovolí) v Albánii, Bulharsku, Tanzanii, na Šalamounových ostrovech, v Malawi a Zambii.

Co je Aksanti a jak probíhá?

Aksanti znamená děkuji – ve svahilštině. Říkáme tak programu, který připravují odjíždějící dobrovolníci pro rodiny a přátele. Je to příležitost k rozloučení se s rodinou, přáteli, dobrodinci a k poděkování rodičům za všechno, co pro ně udělali.

Slavnostní vyslání

V neděli bude v 10:00 slavnostní mše svatá, kterou bude sloužit provinciál P. Martin Hobza. Při ní dostanou dobrovolníci požehnání a budou slavnostně vysláni do světa.

Přijďte je v této slavnostní chvíli povzbudit, na chvilku se přenést do vzdálených zemí!

SADBA